אודות הישיבה

הישיבה קולטת בחורים המעוניינים להגיע לשבוע ישיבה מכיתות י"ב במהלך כל השנה, ומכיתה י"א בעיקר בזמן קיץ.
חובה ליידע את משרדי הישיבה לפני ההגעה לישיבה, בין אם מגיעים דרך הישיבה או התיכון, ובין אם מגיעים באופן עצמאי.

לצורך תיאום שבוע ישיבה אנא צרו קשר עם נריה, בטלפון: 053-2827009.

עם הגעתכם לישיבה אנא פנו אל אחראי שבוע הישיבה בבית המדרש או אל משרדי הישיבה.

איך מתכוננים לשבוע ישיבה? מה אני בודק בישיבה שאליה אני הולך לשבו"ש? ואם אני לא אוהב ללמוד גמרא? מה בכלל ההבדל בין ישיבת הסדר למכינה? למה דווקא הסדר? לא בטוחים? קבלו בקישור הבא שלל של:

אפשר ללמוד על דרכה של הישיבה בעמודים: