הוצאה לאור

נצח יהודה
על גדרי צבא ומלחמה ומצוותיהם
הספר עוסק בהבנה בעיון של סוגיות הקשורות לקדושת ארץ ישראל / מלחמות מצווה ורשות / ענייני צבא ומלחמה. אין זה ספר הלכתי אלא ספר העוסק בעיון ובפלפול ב- 50 סוגיות הקשורות למצוות הארץ והצבא, הלוחמים והמלחמות מתוך ראייה תורנית רחבה עמוקה בעיון ובלימוד. מומלץ לעומדים לפני גיוס על מנת להעמיק את משמעות ותוקף מצוותם החשובה.
להזמנת הספר: להשיג אצל המחבר – 050-6686726. המחיר כולל משלוח.