חדשות הישיבה

פרוייקט שידוכים1

בישיבת מעלות בונים קומה נוספת

כאילו בנה חורבה מחורבות ירושלים

הישיבה מעוניינת לסייע בהיכרויות לקראת נישואין לתלמידי הישיבה ובוגריה
מי שמעונין להירשם למאגר מוזמן בטופס הזה

שנזכה!