ביקור חיילים אייר תשפב

מדן ועד באר שבע – ביקורי חיילים

אייר תשפ"ב

השבוע, בימים רביעי וחמישי, י-יא אייר, ביקרנו את חיילינו בכמה וכמה בסיסים, מערד שבדרום ועד רמת הגולן.
חזקו ואמצו!


Array, Array