מזל טוב לבוגר הישיבה שנלר דניאל ורעייתו להולדת הבן