תנחומי הישיבה לבוגר הישיבה ביטר אליעזר בפטירת רעייתו