מזל טוב לבוגר הישיבה פרידמן נפתלי ומשפחתו להולדת הבת