מזל טוב לשטרן דודי ורעייתו להולדת הבן, מזל טוב לראש הישיבה ומשפחתו להולדת הנין