מזל טוב לרב שי הוד משפחתו להולדת הבת, מזל טוב לראש הישיבה ומשפחתו להולדת הנכדה