תנחומי הישיבה לחבר הנהלת הישיבה סינגר ארי בפטירת אביו