תנחומי הישיבה לבוגר הישיבה אסף והודיה דיאמנט (מחזור כה), ולעובד הישיבה לשעבר משה (מוסא) דיאמנט, על פטירת הבן והנכד איתן יוסף ז”ל