מדרש
בראשית רבה
פרשה כ
כ"ט חשוון תשע"ט

סימן י' - סימן יא חלק א' - חוה- אם כל חי / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • טופס פניה לצוות האתר