מדרש
בראשית רבה
פרשה כד
כ"ט חשוון תש"פ

סימן א / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • טופס פניה לצוות האתר