מדרש
בראשית רבה
פרשה כ
כ' כסלו תשע"ט

סימן י' - סימן יב חלק ב' ופרשה כ"א - סימן א' / הרב ויצמן     youtube

  • קישור להורדת השיעור (בלחיצה על הסמן הימני בעכבר)
  • דרך נוספת לשמוע את השיעור
  • טופס פניה לצוות האתר