עי' תיקו"ז בתיקונים הנוספים תיקונא שתיתאה (דף קמ"ה.):

תלת גוונין כלל ופרט וכלל, ואינון אהי"ה אשר אהי"ה, דאינון כלל בכל אורייתא, אהי"ה כלל, אשר פרט, אהי"ה כלל.

תלת גוונין בעין ז"א שהם כלל ופרט וכלל הם בחי' חג"ת. נראה שחסד הוא בחי' כלל "דאזיל עם כולי יומא" שהוא ראשון לו"ק, וגבורה היא פרט, שזו תכונת הדין לפרט, ותפארת היא כלל ישראל ו"ק.
ואינון אה' אשר אהי' שהם בחינת כח"ב כתר – כלל, ופשוט הוא שכולל כל מה שתחתיו וחכמה היא פרט שהיא ראשית ההתפרטות הספירות, ובינה היא כלל שכוללת שבע ספירות שתחתיה בחי' האם הרובצת על האפרוחים וכוללתם תחתיה.
כך מתבאר על פי הגר"א ועפ"י המתוק מדבש.

דילוג לתוכן