האר"י ז"ל בבואו לבאר י"ג המידות וההנהגה העולה מהן דקדק במילים שהברייתא משתמשת בהם. יש מילים שהן בעצם מושגים הרומזים לספירות. בכל מקום שמופיעה אותה מילה מבארה האר"י על פי עניינה.
כגון
"דבר" רומז אל המלכות
"כתוב" "כתובים" – רומזת לנצח והוד
"ללמד" – לימודי ה' הם נצח והוד
כלל – ת"ת (או יסוד במידת כלל ופרט וכלל)
עניינו – ענין ואוו. "ואוו" – רומז אל התפארת.

דילוג לתוכן