שלשה המה אשר באו בכתובים לפאר לרומם ולבאר גודל המידות שהתורה נדרשת בהן:
האר"י הקדוש, הרמ"ע מפאנו והרב קוק זכר צדיקים לברכה.
על שלשה עקרונות נאמרו דבריהם:
על ההנהגה
על המנהג
ועל ההתנהגות

האר"י מבאר את המידות כדרכי ההנהגה של בורא עולם את עולמו. הנהגה זו באה לידי ביטוי בתורה במידות שהיא הנדרשת בהן שכל אחד מהן מבטאת דרך הנהגה מיוחדת.
הרמ"ע מפאנו מבאר את המידות כמנהגו של עולם. חוקי חיים על פיהם נוהג העולם. המידות שהתורה נדרשת בהן רומזות לחוקים על פיהם מתנהג העולם.
הרב קוק מבאר את המידות כדרכי התנהגותה של אורה של תורה. לתורה העליונה יש דרכי התנהגות. האורות העליונים פועלים להביא את אורם לעולמינו ודרכי התנהגותם פועלים על התורה ועל המציאות. מכאן באו שלש עשרה מידות שהתורה נדרשת המחברות יחדיו את העולם העליון מלא האור והקדש ואת העולם המעשי המוגבל.

דילוג לתוכן