פרשה יג – סימן ו – גבורות גשמים ותחיית המתים

הרב יהושע ויצמן
ט״ו באדר א׳ ה׳תשע״ו
 
24/02/2016

המדרש:
רבי חייא בר אבא אמר ושקולה כנגד תחיית המתים, רבי אבא ורבי חייא בשם רבי אבא אמרו אף חכמים קבעו אותה בתחיית המתים, בזו יד ובזו יד, בזו פתיחה ובזו פתיחה, בזו יד שנאמר (יחזקאל לז) היתה עלי יד וגו', ובזו יד, פותח את ידך, בזו פתיחה (דברים כח) יפתח ה' לך, ובזו פתיחה (יחזקאל לז) הנה אני פותח את קברותיכם וגו', רבי יודן בשם ר"א בר אבינא אמר בזו שירה ובזו שירה, בזו שירה (ישעיה מב) ירונו יושבי סלע, ובזו שירה (תהלים סה) יתרועעו אף ישירו, רבי חייא בר אבא אמר וגדולה מתחיית המתים, שתחיית המתים לאדם, וזהו לאדם ולבהמה, תחיית המתים לישראל, וזו לישראל ולעובדי כוכבים, עובד כוכבים אחד שאל את רבי יהושע בן קרחה א"ל אתם יש לכם מועדות, ואנו יש לנו מועדות, בשעה שאתם שמחים אין אנו שמחים, ובשעה שאנו שמחים אין אתם שמחים, ואימתי אנו ואתם שמחים בירידת גשמים, מ"ט (שם /תהלים ס"ה/) לבשו כרים הצאן ועמקים יעטפו בר יתרועעו אף ישירו, מה כתוב אחריו הריעו לה', כהנים לוים וישראלים אין כתיב אלא הריעו לה' כל הארץ, אמר ריב"ל בשעה שהמטר יורד בהמה מבקשת תפקידה, מ"ט לבשו כרים הצאן לבשו דכרייא ענא לשון נקי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן