פרשה יד – פסקה ג' – מורכבות האדם מעליונים ותחתונים

הרב יהושע ויצמן
ד׳ באלול ה׳תשע״ו
 
07/09/2016

המדרש:
וייצר שתי יצירות יצירה מן התחתונים, ויצירה מן העליונים, רבי יהושע בר נחמיה בשם רבי חנינא בר יצחק ורבנן בשם רבי אליעזר ברא בו ד' בריות מלמעלן וד' מלמטן, אוכל ושותה כבהמה, פרה ורבה כבהמה, מטיל גללים כבהמה, ומת כבהמה, מלמעלה עומד כמלאכי השרת, מדבר, ומבין, ורואה, כמלאכי השרת, ובהמה אינה רואה אתמהא, אלא זה מצדד, רבי תפדויי אמר בשם רבי אחא העליונים נבראו בצלם ובדמות ואינן פרין ורבין, והתחתונים פרין ורבין ולא נבראו בצלם ודמות, אמר הקדוש ברוך הוא הרי אני בורא אותו בצלם ובדמות מן העליונים, פרה ורבה מן התחתונים, א"ר תפדויי בשם רבי אחא אמר הקדוש ברוך הוא אם אני בוראו מן העליונים הוא חי ואינו מת, מן התחתונים הוא מת ואינו חי, אלא הריני בוראו מאלו ומאלו, ואם יחטא ימות, ואם לאו יחיה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן