פרשה כב – סימן ה – מנחת קין ומשמעות השלמים

הרב יהושע ויצמן
כ׳ באדר ב׳ ה׳תשע״ט
 
27/03/2019

המדרש:
ויבא קין מפרי האדמה מנחה לה' מן הפסולת, לאריס רע שהיה אוכל את הבכורות, ומכבד למלך את הסייפות, [ד, ד] והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן, ר"א ורבי יוסי בר חנינא, ר"א אמר הקריבו בני נח שלמים ורבי יוסי אמר עולות הקריבו, אתיב ר"א לרבי יוסי בר חנינא והכתיב והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהן דבר שחלבו קרב מה עבד ליה לר' יוסי, עביד ליה מן שמניהון, אתיב ר"א לרבי יוסי והא כתיב (שמות כד) וישלח את נערי בני ישראל ויעלו עולות ויזבחו זבחים שלמים לה' פרים מה עביד ליה ר' יוסי בר חנינא, שלמים בלא הפשט וניתוח, אתיב ר"א לרבי יוסי והא כתיב (שם /שמות/ יח) ויקח יתרו חותן משה עולה וזבחים לאלהים, מה עבד לה רבי יוסי בר חנינא, כמ"ד לאחר מתן תורה בא יתרו, א"ר הונא איתפלגון ר' ינאי ורבי חייא רבה, ר' ינאי אמר קודם מתן תורה בא יתרו, ורבי חייא רבה אמר אחר מתן תורה בא, א"ר חנינא ולא פליגי מאן דאמר קודם מ"ת =מתן תורה= בא, הקריבו בני נח שלמים, ומאן דאמר אחר מתן תורה בא, עולות הקריבו והא מסייעא ליה לרבי יוסי בר חנינא (שיר /השירים/ ד) עורי צפון, זהו העולה שהיתה נשחטת בצפון, מהו עורי דבר שהיה ישן ומתעורר, ובואי תימן, אלו שלמים שהיו נשחטים בדרום, ומהו ובואי דבר של חידוש, א"ר יהושע דסכנין בשם רבי לוי קרא מסייעא ליה לרבי יוסי בר חנינא דכתיב (ויקרא ו) זאת תורת העולה היא העולה שהיו בני נח מקריבים, כד אתי לשלמים (שם /ויקרא ז'/) זאת תורת זבח השלמים אשר הקריבו אין כתיב כאן אלא אשר יקריבו מכאן ולהבא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן