י"ג מידות

פסחים צ”ו (ע”א) – לימוד מגזירה שוה

הקשר בין הדין הנלמד למידה גזירה שוה מבואר בלימוד זה ע”פ ביאור האר”י.

פסחים צ”ו (ע”א):

לכדרבי אלעזר בן עזריה.

ופירש”י:

לכדר’ אלעזר בן עזריה ור’ עקיבא – בפרק קמא דברכות נאמר כאן בלילה הזה, ונאמר להלן ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה כו’.

וביארנו הדברים על הגמ’ ברכות דף ט’.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.