פסחים נ"ט (ע"א) – לימוד מבנין אב

הרב יהושע ויצמן
ה׳ באב ה׳תש״מ
 
18/07/1980

י"ג מידות

הקשר בין הדין הנלמד למידה בנין אב מבואר בלימוד זה ע"פ ביאור האר"י.

פסחים נ"ט (ע"א):

והתניא (ויקרא ה) והקריב את אשר לחטאת ראשונה מה תלמוד לומר אם ללמד שתהא קודמת לעולה הרי כבר נאמר (ויקרא ה) ואת השני יעשה עולה כמשפט אלא זה בנה אב לכל חטאות שיהו קודמות לכל עולות הבאות עמהן.

קרבן עולה ויורד בא על שבועת העדות טומאת המקדש וקדשיו ושבועת ביטוי.
שבועת העדות "והוא עד או ראה או ידע" עוסקת בהלכה שבין אדם לחבירו.
טומאת מקדש וקדשיו "ונעלם ממנו והוא ידע ואשם" עוסקת בהלכה שבין אדם למקום.
שבועת ביטוי "ונעלם ממנו והוא ידע ואשם" עוסקת בהלכה שבין אדם לעצמו.
בשלש הלכות אלו מדגישה התורה את המודעוּת של האדם, ואת היות המודעוּת נתונה לשינויים, ידיעה והעלמה.
בעבירות אלו יש הבחנה באישיותו של המקריב אם עשיר הוא או עני או דל.
העשיר מביא בהמה לחטאת, העני מביא שני תורים או שני בני יונה אחד לחטאת ואחד לעולה והדל מביא מנחת סלת.
העני מביא שני תורים או שני בני יונה האחד לחטאת והאחד לעולה. זה בנה אב לכל חטאות הבאות עם עולות שיהו חטאות קודמות לעולות הבאות עמהן.

כמה פנים יש למושג "עולה ויורד" שמשתמשים בו חז"ל לקרבנות אלו.
א. קרבן מעולה יותר וקרבן ירוד יותר מבחינה כלכלית.
ב. אף עשירים ועניים נחשבים עולים ויורדים. המשנה בפאה אומרת (פ"ה, ה"ה):

מי שאינו מניח את העניים ללקט, או שהוא מניח את אחד ואת אחד לאו, או שסייע את אחד מהן הרי זה גוזל את העניים על זה נאמר "אל תסג גבול עולים".

ובירושלמי שאלו מהו "גבול עולים":

וחד אמר אלו שירדו מנכסיהם, לסמיא צווחים סגיא נהורא.

עולים הם שירדן מנכסיהם בלשון סגי נהור…
העשירים נקראים, איפוא, עולים, והעניים יורדים.
ג. אף העולה והחטאת בחי' עולה ויורד. העולה כמשמעה "היא העולה" (ויקרא ו', ב') והחטאת מקרא מלא אומר "וירד מעשות החטאת" (ויקרא ט', כ"ב).

הביטוי "עולה ויורד" הוא לדברים בהם יש שינויים, גם מצד העבירות, גם מצד המקריבים וגם מצד הקרבן.

האר"י ביאר מידת בנין אב שהוא הנהגת התפארת בנטותו לצד המצח או ההוד או שניהם.
הנצח וההוד מבטאים את הקבוע ואת המשתנה. כך לשון הרב בשמונה קבצים (ח' רנ"ג):

הנצח בתעצומתו הוא היסוד הקבוע וההוד ביפעתו הוא היסוד המתנודד והמשתנה.

קרבן עולה ויורד במהותו מבטא את הנטיה לצד הנצח וההוד, והחטאת והעולה ששניהם יחדיו קרבן אחד הוא, אף הם מתאימים לנטיה לצד נצח והוד, וכך כל השינויים וההתנודדות הבאים בקרבן מיוחד זה.
על כן למדו ממנו בבנין אב לכל התורה כולה שהחטאת קודמת לעולה הבאה עימה בחי' מעלין בקודש וירידה לצורך עליה ובחי' סור מרע קודם עשה טוב. ואכמ"ל.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן