ספרא א' – לימוד מבנין אב

הרב יהושע ויצמן
ה׳ באב ה׳תש״מ
 
18/07/1980

י"ג מידות

ספרא א'

(ג) לא אם אמרת בדבור הר סיני שהוא לכל ישראל תאמר בדבור א"מ שאינו לכל ישראל. הרי אתה דן מבנין אב לא דבור הר סנה שהוא תחלה לדברות כהרי דבור הר סיני שאינו תחלה לדברות. ולא דבור הר סיני שהוא לכל ישראל כהרי דבור הר סנה שאינו לכל ישראל: (ד) הצד השוה שבהן שהן דבור מפי קדש למשה. והקדים קריאה לדבור. אף כל מה שהוא דבור ומפי קדש למשה הקדים קריאה לדבור.

כתב האר"י בהנהגת בנין אב:

מבנין אב מכתוב אחד. לפעמים תקבל מצד התפארת הנקרא אב, בנטותו לצד הנצח. או ההוד הנקרא כתוב אחד. וזהו בנין אב מכתוב אחד: מבנין אב משני כתובים. לפעמים בהכרעה בין שניהם נצח והוד. זו בנין אב מב' כתובים, שהם נצח והוד.

אף כאן הקב"ה הוא בחי' תפארת בנטותו למשה שהוא בחי' נצח. על כן יש ללמוד ענין זה בבנין אב.
הקריאה במהותה היא ירידת דבר ה' אל עבדיו הנביאים.

דבר ה' למשה הוא כאב המלמד ובונה את הבן.
שם ה' הוא בתפארת1 שהוא אב. ומשה הוא נצח2 בחי' בן הלומד שנאמר "וכל בניך לימודי ה'". פסוק זה נדרש על נצח והוד3 שהם מידותיהם של משה ואהרון בהוד.


1 שערי אורה (השער החמישי – הספירה השישית): "אבל שם יקו"ק יתברך שהוא קו אמצעי נקרא תפארת, כאמרו: לך יקו"ק הגדול"ה והגבור"ה והתפאר"ת (דב"הי, כט, יא), גדול"ה מימין, גבור"ה משמאל, תפאר"ת באמצע".
וקהילת יעקב (ערך יצ): "ובחינת יעקב הוא בחינת הוי"ה כנודע בחינת תפארת ישראל".
ובדברי השל"ה (תולדות אדם – בית ה' (ל)): "הרי שם יקו"ק כולל כל האצילות, וכלל האצילות הוא תפארת, בנין העולם על ידי מלכות, שהיא בגופו בסוד אשתו כגופו. כי תפארת ששה קצוות [הג"ה ואלו הששה קצוות הם כפולים כלולים ששה לדין ששה לרחמים, הם י"ב גבולי אלכסון בסוד י"ב צרופי שם הוי"ה.] ולמעלה הוא בנעלם בסוד הדעת, והכל הוא תפארת, רק הדעת הוא הנעלם של תפארת, אמנם הכל תפארת. על כן נקרא תפארת בשם יקו"ק, כי כל שם יקו"ק בתורה 'חולם' 'שבא' 'קמץ', וסימן בי 'חשק' יקו"ק, כך הוא תפארת, מטעם כי שם יקו"ק כולל האצילות כדפירשנו, וכלל האצילות הוא תפארת. והכל הוא שם יקו"ק, כי הוא שם העצם, ועל כן נקרא שם המיוחד כי הוא המייחד כל האצילות".
2 עי' זהר ח"ג רמ"ג.: "מוליך לימין משה, דאיהו נצח".
3 עי' בספר אור וערב (חלק ג פרק ה): "גם נצח והוד יקראו לימודי ה', ואמר, וכל בניך שהם בני ישראל מרכבה אל הת"ת הם לימודי ה'".
ובשער מאמרי רשב"י: "כי ירמוז לשנים שהם נצח והוד. ולפי ששנים אלו נקראים בנים כד"א וכל בניך לימודי ה'".

 

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן