פרשה לב – סימן ח

הרב יהושע ויצמן
כ״ט באדר א׳ ה׳תשפ״ב
 
02/03/2022

בראשית רבה (וילנא) (פרשת נח) פרשה לב סימן ח
ח [ז, יג] בעצם היום הזה בא נח, א"ר יוחנן אמר הקדוש ברוך הוא אם נכנס נח לתיבה בלילה, עכשיו יהיו כל דורו אומרים כך, לא היינו יודעים בו ואלו היינו יודעים בו לא היינו מניחין אותו ליכנס, אלא בעצם היום הזה בא נח דרגיש ליה ימלל, המה וכל החיה, המה עיקר, והכל טפילה להם, כל צפור כל כנף, אמר רבי אלעזר בשם רבי אסי לחבריה, פרט למורטיא ולקטעיא שהן פסולין לקרבנות בני נח, והבאים זכר ונקבה, א"ר אסי פרט לסרוחין ולמחוסרי איברים שפסולים לקרבן בני נח, והבאים זכר ונקבה, א"ל נח וכי קניגי אנא, א"ל מה איכפת לך מובאים אין כתיב אלא הבאים, מאיליהן היו באים, ר' יוחנן אמר (ישעיה לד) דרשו מעל ספר ה' וקראו, ומה אם להסגר בתיבה י"ב חודש היו באים מאליהן, להפטמם מבשר גבורים על אחת כמה וכמה הה"ד (יחזקאל לט) בן אדם כה אמר ה' אלהים אמור לצפור כל כנף ולכל חית השדה הקבצו ובאו האספו מסביב על זבחי אשר אני זובח לכם זבח גדול על הרי ישראל ואכלתם בשר ושתיתם דם בשר גבורים תאכלו ודם נשיאי הארץ תשתו אלים כרים ועתודים פרים מריאי בשן כולם, ויסגור ה' בעדו, אמר רבי לוי לשר שקבע דרולמוסיא שלו במדינה, ונטל אוהבו וחבשו בבית האסורין, נתן ספרגוס שלו עליו, כך ויסגור ה' בעדו, בקשו להפוך התיבה, והקיפה אריות שלא יגעו בו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן