הכל שפיט…

הרב יהושע ויצמן
ו׳ בשבט ה׳תשס״ג
 
09/01/2003

פרשת שבוע
הכל שפיט…

שלש הפרשיות הראשונות של ספר שמות מהוות יחידה אחת, העוסקת בשעבוד מצרים ובדרך כיצד יוצאים ישראל ממצרים.
נראה, שכל פרשה עוסקת בצד אחד של העניין:
פרשת שמות – עוסקת בתיאור עם ישראל במצרים – שעבודו, הגזירות עליו וכד', וכך היא פותחת: "ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה"1.
פרשת וארא – עוסקת בשליחותו של משה על כל מרכיביה: "וידבר אלוקים אל משה … לכן אמור לבני ישראל …"2.
פרשת בא – עוסקת בטיפול בפרעה, ובדרך בה הכניע אותו ה' כדי שיוציא את ישראל ממצרים.

פתיחת הפרשה מעוררת כמה שאלות.
א. "בא אל פרעה"3 – מדוע לא נאמר, כבמקומות אחרים, "לך אל פרעה" (כמו למשל במעמד הסנה "לכה ואשלחך אל פרעה"4, או במכת דם: "לך אל פרעה בבוקר"5).
ב. לא נאמר למשה מה לומר לפרעה – "בא אל פרעה כי אני הכבדתי את ליבו"6. מה צריך משה לעשות אצל פרעה?
ג. מדוע בכלל יש צורך להתעסק עם פרעה? וכי ה' לא יכול להוציא את ישראל ממצרים בעל כרחו? מדוע צריך להכניע את פרעה כדי שישחרר את ישראל?
בזוה"ק דנים בפתיחת הפרשה7:

אמר ר' שמעון, עתה יש לגלות סודות שהם מתדבקים למעלה ולמטה. מה כתוב, 'בא אל פרעה', הלא, לך אל פרעה היה צריך לומר, מהו בא. אלא שהכניס אותו, את משה, חדרים לפנים מחדרים, אל תנין חזק אחד עליון, שכמה מדרגות משתלשלות ויורדות ממנו. ומי הוא. הוא סוד התנים הגדול. ומשה ירא מפניו …

משה חשש לבוא אל פרעה, התנין הגדול, וה' אומר לו שיבוא אל פרעה ולא יחשוש.
מהי מטרת הביאה אל פרעה?
על פי דברי הזוה"ק שהובאו לעיל, ובכל ההקשר שם, נראה, שישנו עניין מיוחד בטיפול בפרעה. הקב"ה ברא את הרע ונתן לו אוטונומיה בעולם, כח שלטון שנראה כאילו יש לו כוחות משלו.
פרעה הוא המבטא כח זה, ומשה נצטוה לבוא אל פרעה ולשבור כח זה, כדי להראות שגם הוא מן הקב"ה, וגם בו שולט ה', וכך מתגלה יחוד ה' בעולם.
יציאת מצרים אינה רק הוצאה של ישראל משעבוד, אלא היא כוללת נצחון על הרע, הכנעת כוחו וגילוי כוחו של ה', ולכן אנו מצווים לזכור את יציאת מצרים בכל יום, ובכל שבת ומועד.
בהמשך דברי הזוה"ק8 שואל ר' חייא את ר' שמעון על מכת בכורות: מדוע במכת בכורות מדגישה התורה כי ימותו: "מבכור פרעה היושב על כסאו עד בכור השפחה אשר אחר הרחיים וכל בכור בהמה"9. מהי גדולתו של ה' בכך שהוא הורג את בכור השפחה ובכור בהמה? וכי לא היה יותר מתאים להרוג את השרים, המנהיגים והשליטים, שנראה שיש להם כח, ולא להרוג את החלשים, שגם כך אינם יכולים לפעול?
את תשובתו של ר' שמעון נראה להבין כך:
בכור עניינו כח, ושלושת הבכורות המוזכרים בפסוק מבטאים שלושה כוחות שמנעו מישראל לצאת ממצרים, כשבכור השבי, הוא הכח הכולל את כולם ומשתמש בכולם כדי להשאיר את ישראל בשבי.
כדי שישראל יוכלו לצאת לחירות, ישנו צורך להתיר את הקשרים המחזיקים בהם – צריך להתגבר על מניעות רוחניות המונעות מישראל למלא את תפקידם בעולם. אלו הם כוחות שבדרך הטבע לא נראה שניתן להתמודד איתם, ורק כוחו של ה', במכת בכורות, התיר קשרים אלה, וכך יכלו ישראל לצאת לחירות.
אין מדובר, אם כן, על הכאת החלשים, אלא על התמודדות בין כוחות רוחניים, בין הקב"ה, ובין הכוחות הקושרים את ישראל במצרים.
על כן משתבח ה' פעמים רבות בתורה בכך שהוציא את ישראל ממצרים, שכן יציאת מצרים היא יותר משליטה בכוחות הטבע והפעלתם כרצון ה', ביציאת מצרים התגלה יחוד ה' בצורה העליונה, בכך שכל הכוחות שבעולם, גם אלו הרוחניים שנראה שאין כל דרך להתמודד איתם – גם כוחות אלו נשלטים על ידי ה'.
נראה להסביר את עניינם של שלושת הכוחות שהזכרנו בכך שיש בעולם דברים שמעכבים את הופעת האמת, ונראה שאין דרך לגבור עליהם על מנת להופיע את דבר ה' בעולם.
בכור פרעה הוא כח השלטון. השלטון משתמש בכוחות שונים, שלא מאפשרים להתנגד להם. צורת הממשל ה"דמוקרטית", למשל, על כל מוסדות השלטון שהיא מביאה איתה, כגון בג"ץ, משליטים את דעתם בצורה שלא ניתן להתנגד לה. כל האומר מילה כנגד קבוצת אנשים שמעולם לא נבחרה ע"י הציבור נחשב אויב ה"דמוקרטיה" וכללי משחק, שאין מאומה בינם לבין וההגיון והצדק, פועלים ולא נותנים לאמת להופיע. כולם רואים שאין לאל ידם לשנות כלום.
בכור השפחה הוא כח העבדות, האדם משעבד עצמו לדרך מסוימת, ולא נותן לעצמו לצאת ממנה.
יש המשעבדים עצמם לדרך ה"שלום", וכל מטרתם ועניינם הוא להגיע אל שולחן המשא ומתן. ההשתעבדות היא כל כך חזקה, שלא ניתן להשתחרר ממנה גם כשכל השיטה קורסת מול העיניים.
בכור בהמה הוא הכח הבהמי – התאוות, התרבות והתקשורת, המושכים את האדם והעם בצורה שנראה שלא ניתן להשתחרר ממנה. הנהייה אחרי סרטים ותכניות מסוימות, היניקה מהתקשורת, כל אלו מונעים מהאדם את הופעת האמת.
כל אלו הם כלים בידי בכור השבי – הכח השובה את האדם בידיו. כח זה הוא הגורם לאדם שלא לחשוב מחדש על הנהגתו – האדם שבוי בקונספציה – תרבותית, רוחנית, מדינית וכד' ואינו חושב מחדש האם זו אכן האמת. זהו כח השבי שגורם לכל הכוחות האחרים להתקיים.
מכולם נפרע הקב"ה בלילה, כפי שאומר ר' שמעון בזוה"ק. מדוע בלילה?
הנצחון על כוחות אלו אינו נראה לעיניים שכן זוהי מלחמה פנימית. כאשר הקשרים הללו מותרים, וכוחם פג, הם פשוט נעלמים, בלא שנראתה מלחמה גלויה נגדם.

התמודדותו של עם ישראל מול פרעה, היא מקור ללימוד על התמודדות עם כוחות הרע, ועל הדרך בה ה' פועל בעולם ומנהיג את העולם כרצונו.


1 שמות א', א'.
2 שמות ו', ב' – ו'.
3 שמות י', א'.
4 שמתות ג', י'.
5 שמות ז', ט"ו.
6 שמות י', א'.
7 ל"א ע"א בתרגום הסולם.
8 ל"ו ע"א.
9 שמות י"א, ה'.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן