קיצור דיני ערב פסח שחל להיות בשבת

הרב יוסף יגודה
כ״ה באדר ב׳ ה׳תשס״ח
 
01/04/2008

מועדים
קיצור דיני ערב פסח שחל להיות בשבת (הזמנים לפי מעלות שנת ה'תשס"ח)

יום חמישי:
תענית בכורות
התענית מוקדמת לי"ב ניסן, המשתתף בסעודת מצוה (סעודת ברית מילה סיום מסכת וכדו') נפטר מהתענית.
בדיקת חמץ
אור ליום שישי י"ג ניסן אחר צאת הכוכבים בודקים את החמץ ואחר הבדיקה אומרים את הביטול הנאמר לאחר הבדיקה.

יום ששי
שרפת החמץ
ישאיר חמץ לצורך שתי סעודות השבת והשאר ישרוף. אופן ההתארגנות המומלץ לסעודות השבת עיין לקמן "שבת קודש".
ביום ששי שורפים את החמץ שמצא בבדיקה ואת החמץ שאינו זקוק לו לשבת. ישתדל לשורפו כמו בשנה רגילה, לפני סוף שעה חמישית, ספרדים – 10:46, אשכנזים – 11:15.
אין אומרים את הביטול שלאחר השריפה אלא ביום י"ד בשבת.
הכנות לליל הסדר
ביום שישי יש להכין את צרכי הסדר שיש מניעה להכינם בחג, כגון: צלית הזרוע, לנקות את החסה למרור, לכתוש את הנדרש לחרוסת, הדבקת נרות לחג, פתיחת בקבוקי היין, הדלקת נר נשמה לפני שבת שיהיה לחג, שעון שבת לליל הסדר וכדו'.
ביעור מעשרות
השנה היא השנה השביעית למניין השנים, והיא שנת ביעור המעשרות, לכן יש לסיים את כל חובותיו בעניין הפרשת תרומות ומעשרות ונתינתם, וכן חילול מטבע מעשר שני כולל פרוטה חמורה.

שבת קודש:
יש להקדים ולהתפלל תפילת שחרית בזריזות מתונה.

סעודות – ראשונה ושניה
בסעודות ליל שבת ויום השבת בבוקר ניתן לאכול חמץ ולקיים שתי סעודות שבת כהלכתן.
אופן ההתארגנות המומלץ:
להשאיר כמות מצומצמת של חמץ כך שתכלה בסעודות השבת. נוח להשתמש בפיתות כיון שיותר קל להעריך את הכמות הנדרשת לכל סעודה ואינן מתפוררות.
כלי המטבח והבישולים יהיו כשרים לפסח, את האוכל הנדרש לסעודת שבת יש להעביר לכלים חד פעמיים כך שיהיה ניתן לאוכלם עם החמץ על מפה חד פעמית, ואחר כך לזרוק את השאריות.
אופן נוסף – לאכול לפחות שעור כביצה פת (מעט יותר מחצי פיתה) במקום שרואה משם את מקום המשך אכילתו, לנקות פיו ובגדיו, ולהמשיך ולאכול אוכל הכשר לפסח בכלי הפסח. ברכת המזון יברך במקום בו אכל את הלחם. אם אכל גם מעט לחם במקום השני יכול לברך שם ברכת המזון.

יש לסיים את אכילת החמץ לפני השעה: ספרדים – 9:30, אשכנזים – 9:56.

בעור החמץ
יטאטא את הבית מהפרורים. את שאריות החמץ יש לבער. אם נותר רק מעט ניתן לפורר ולהשליך לשירותים. ניתן גם לפורר לפירורים פחותים מכזית ולהשליך לפח האשפה אשר ברחוב, לא זה שמונח ברשותו הפרטית של האדם או הבית המשותף.
אחר שהשליך את יתרת החמץ ינקה בגדיו, ישטוף את ידיו ופיו היטב משאריות החמץ, ויאמר את נוסח הביטול הנאמר בבוקר.
סוף הזמן לביטול: ספרדים – 10:46, אשכנזים – 11:15.

סעודה שלישית
הבעיה: אסור לאכול חמץ אחר שעה רביעית, ומאידך גיסא גם אסור לאכול מצה בערב פסח. אם כן כיצד נקיים סעודה שלישית שיש לאוכלה אחר חצות?

אולי נעסוק בתורה כתחליף לסעודה שלישית זו, כמעשהו של ר' שמעון בר יוחאי המובא בזוהר?!

ספרדים שאוכלים מצה עשירה בפסח, יאכלו סעודה שלישית במצה עשירה ויסיימו לפני השעה 15:55. יש המתירים להמשיך אם התחיל בזמן, רק לא ירבה באכילה.
אדם שקובע סעודה על מצה עשירה צריך ליטול ידיים ולברך המוציא. שיעור קביעת סעודה לספרדים הוא כ-230 סמ"ק מזונות. יש רבים מפוסקי הספרדים שאוסרים לאכול מצה עשירה בפסח, הנוהגים כך ינהגו כאשכנזים, כמבואר להלן.
אשכנזים אינם אוכלים מצה עשירה בפסח, ולכן ינהגו בעניין סעודה שלישית באופנים הבאים:
1. ניתן לאכול תבשיל שנעשה ממצה כגון: כופתאות (קנידלך) שיברך עליהן מזונות ולאחריהן ברכה מעין שלוש. יש לסיים את אכילתם לפני השעה 15:55. אין לאכול מאפה מקמח מצה או מצה מטוגנת.
2. אין באפשרותו לנהוג כך כגון שלא הכין או שנוהג שלא לאכול מצה שרויה בפסח, יסעד סעודה שלישית בבשר או דגים או לפחות פירות, רצוי לפני השעה 15:55 יכול גם אחר כך אבל לא ירבה באכילה כדי שיאכל בערב את המצה לתיאבון.
3. יש הנוהגים, בנוסף לאחת האפשרויות דלעיל, אם יש לו זמן מספיק, לחלק את סעודת החמץ של הבוקר לשנים: לאכול מעט לחם ומנה ראשונה לברך ברכת המזון, להפסיק לזמן מה (כדי לצאת מחשש ברכה שאינה צריכה), ושוב ליטול ידים ולאכול סעודתו, כי יש הסוברים שיוצא בזה ידי חובת סעודה שלישית. כל זאת בתנאי שיש מספיק זמן שיסיים אכילת החמץ במועד. ספרדים – 9:26, אשכנזים – 9:52.

ליל הסדר
אין להתחיל בעריכת השולחן וסידורו אלא לאחר זמן צאת השבת – 19:51, ואמירת "ברוך המבדיל בין קודש לקודש".
בליל הסדר על כוס ראשון אומרים קידוש והבדלה בסדר הסימן יקנה"ז, יין קידוש נר הבדלה זמן (שהחיינו). ברכת "בורא מאורי האש" מתייחסת לנרות החג.
יש לסיים את אכילת אפיקומן לפני חצות 00:37.

ההכנות לחירות וליציאת מצרים כללו הכנה נפשית ורוחנית ארוכה, ובמיוחד מראש חודש ניסן ובציווי "משכו וקחו … הפסח" פרישה מדרכי המצרים וחיזוק האמונה באלוקי ישראל המוציאם ממצרים – כדי שיוציאם ממצרים. את אותה הכרה, ותחושת חירות ושחרור לאומי ורוחני אנו נדרשים להרגיש בעצמנו, ולהעבירה לדורות הבאים. "להראות את עצמו כאילו הוא בעצמו יצא עתה משעבוד מצרים". (רמב"ם חמץ ומצה פרק ז). על ידי שְיַרְאֶה את עצמו, שזו פעולה כלפי חוץ, יִרְאֶה את עצמו בהכרתו הפנימית כמשמעות הנוסח בהגדה שלנו "לראות את עצמו…"
סדור ההגדה ומצוות הפסח הם הדרך, אבל יש להוסיף, כחלק מהכנות לחג, בלמוד והתבוננות במהות ימים אלו ומצוות החג. יש להקדים ולהתכונן וכמו כן כדאי לנצל את ההזדמנות של ערב פסח שחל בשבת למטרה זו, על מנת שליל הסדר יהיה מתוך אווירה רוחנית מרוממת של חיבור קדושת שבת הקבועה וקימת מימי בראשית וקדושת הפסח המדגישה את קדושת עם ישראל המקדשים את הזמנים.

חג חירות כשר ושמח
יוסף יגודה

סיכום הזמנים

יום ששי – שריפת החמץ עד – ספרדים – 10:46, אשכנזים – 11:15.
שבת – יש לסיים אכילת החמץ עד – ספרדים – 9:30, אשכנזים – 9:56.
ביטול חמץ לא יאוחר מ- : ספרדים – 10:46, אשכנזים – 11:15.

לא יאכל מזונות ולא ירבה באכילת פירות וירקות אחרי – 15:55
אין להתחיל בהכנות לליל הסדר לפני – 19:51 זמן מוצאי שבת במעלות
ליל הסדר – יש לסיים את אכילת אפיקומן לפני חצות – 00:37

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן