של מי החוקים האלה?

הרב יהושע ויצמן
כ״ד באייר ה׳תשס״ד
 
15/05/2004

פרשת שבוע
של מי החוקים האלה?

פתיחת פסוקי הברכה בביטוי "אם בחוקותי תלכו"1 נדרשה בפנים רבות על ידי חכמים. נעמוד על דרשה אחת2:

אמר ר' אלעזר בנוהג שבעולם מלך בשר ודם גוזר גזירה אם רצה לקיימה הרי הוא מקיימה, ואם לאו סוף שמקיימה על ידי אחרים. אבל הקב"ה אינו כן, אלא גוזר גזירה הוא מקיימה תחלה, הדא הוא דכתיב (ויקרא י"ט) 'מפני שיבה תקום והדרת פני זקן ויראת מאלהיך אני ה", אני הוא שקיימתי מצות עמידת זקן תחלה, 'אם בחקתי תלכו'.

ר' אלעזר מדייק שחוקי התורה מכונים בפסוק: "חוקותי". אין אלו רק חוקים בשבילנו, אלא אלו חוקים שאף הקב"ה מקיים. מהי משמעות הדבר?
חוקי מלך בשר ודם נועדו לסדר את חיי התושבים במדינתנו, ועל כן הם נוצרים מתוך המציאות ואליה הם מתייחסים.
חוקי התורה אינם כן. חוקי התורה לא נוצרו רק כדי לסדר את חייו של עם ישראל בצורה טובה. במקורם אלו הם חוקים אלוקיים, שאף הקב"ה מקיים אותם. העולמות הרוחניים פועלים אף הם על פי חוקים וכללים, ובירידתם והתגשמם בעולם החומרי – הם מופיעים כמצוות מעשיות. העובדה שאף הקב"ה קיים מצוות "והדרת פני זקן" – לאברהם אבינו לאחר ברית המילה – מלמדת שזוהי מצוה שמקורה בעולמות העליונים. זהו הסדר אלוקי שבו נברא העולם, ובתורה הקדושה אנו זוכים לקבל מעט מאותו סדר ואותם חוקים.

מענין זה עולים שני עניינים יסודיים.
ראשית, ביחס למצוות התורה. מצוות התורה אינן מתחילות מן העולם המעשי. איסורי אכילה, למשל, לא נוצרו מתוך העולם, ואין מטרתם רק לאפשר לנו אכילה נכונה. במקורם אלו הם חוקים אלוקיים – שאף הקב"ה מקיימם! שורשם הוא בעולמות רוחניים, ושם הם מופיעים בצורתם העליונה, ובתורה הגלויה אנו נפגשים עם הביטוי המעשי של אותם דברים.
בקיימנו מצוה ובלומדנו הלכות ועניינים מעשיים עלינו להבין כי אנו עוסקים בחוקיו של הקב"ה, בדברים שמקורם עליון ביותר, ואנו נפגשים בהם לאחר שהשתלשלו אל העולם הזה והתלבשו בלבוש מעשי.

ענין נוסף הוא ביחס למציאות החיים בעולם הזה. פסוקי הברכה מבטיחים לעם ישראל שלום ובטחון3:

ונתתי שלום בארץ ושכבתם ואין מחריד והשבתי חיה רעה מן הארץ וחרב לא תעבר בארצכם.

כיצד מגיעים לשלום הנכסף?

אם בחקתי תלכו ואת מצותי תשמרו ועשיתם אתם4.

דרך ההתמודדות עם אויבים מבחוץ וחלשים מבית איננה מתחילה מן המציאות המעשית. "אם בחוקותי תלכו" – אם נשמור את החוקים האלוקיים, שקובעים את סדר העולמות העליונים ומתוך כך את סדרי העולם שלנו – אז נגיע לשלום.
רק הבנת הסדר האלוקי בעולם וחיים על פיו, התחברות למקור האלוקי של חוקי התורה והבנת מקורם הרוחני של התהליכים שאנו עוברים – אלה יובילו לסדר הנכון של העולם המעשי, ולחיים בריאים ונכונים של עם ישראל.
אין הכוונה שעלינו לחדול מפעולות מעשיות. עלינו לפעול בצד המעשי המוטל עלינו, אך מתוך הבנה וחיבור אל המקור הרוחני של העולם. הפגנות, גדרות, דיבורים ושאר עניינים יובילו אותנו אל השלום רק כאשר נדע שמקורם הוא בתהליך אלוקי עליון המוביל את המציאות כולה.
יש בדברים אלה גם דרך התמודדות עם פעולות שנראות בעינינו מנוגדות לתהליך האלוקי. הפתרון איננו בהתמודדות ישירה מולן, אלא בחיזוק של קיום "אם בחוקותי תלכו", של הבנת רצון ה' בעולם וחיים על פיו, ואז נזכה לקיום פסוקי הברכה "ואולך אתכם קוממיות".


1 ויקרא כ"ו, ג'.
2 ויקרא רבה פרשה ל"ה, ג'.
3 ויקרא כ"ו, ו'.
4 שם, ג'.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן