פקודי חמישי – ועשית שמן משחת קודש, להפוך את כל האמצעים לתכלית

הרב יהושע ויצמן
ד׳ באדר ב׳ ה׳תשפ״ד
 
14/03/2024

אקטואליה

שמות (פרשת פקודי) פרק מ פסוק ט
וְלָקַחְתָּ֙ אֶת־שֶׁ֣מֶן הַמִּשְׁחָ֔ה וּמָשַׁחְתָּ֥ אֶת־הַמִּשְׁכָּ֖ן וְאֶת־כָּל־אֲשֶׁר־בּ֑וֹ וְקִדַּשְׁתָּ֥ אֹת֛וֹ וְאֶת־כָּל־ כֵּלָ֖יו וְהָיָ֥ה קֹֽדֶשׁ:

יש שתי נקודות ייחודיות בשמן המצווה:

רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק א הלכה א
מצות עשה לעשות שמן המשחה שיהיה מוכן לדברים שצריכין משיחה בו שנאמר ועשית אותו שמן משחת קדש.

דבר זה מנוגד לכאורה לשיטת הרמב"ם באופן כללי שעשיית הדבר הוא הכשר מצווה ולכאורה המשיחה בשמן אמורה להיות המצווה.
ונקודה נוספת ייחודית שמביא הרמב"ם:

פירוש המשנה לרמב"ם מסכת כריתות פרק א משנה א
הסך בשמן המשחה, רוצה לומר הסך בשמן המשחה שעשה משה בלבד, והוא אמרם אין חייבין אלא על סיכת שמן המשחה שעשה משה בלבד לפי שאמר ה' ואשר יתן ממנו על זר רמז לאותו שעשה משה. ודע שלא נעשה ממנו כלל ולא ייעשה זולת מה שעשה משה לאמרו יתעלה יהיה זה לי, כך בא בקבלה
רמב"ם הלכות כלי המקדש פרק א הלכה ה
הסך משמן המשחה כזית במזיד חייב כרת, ובשוגג מביא חטאת קבועה שנאמר ואשר יתן ממנו על זר ונכרת מעמיו, ואין חייבין אלא על סיכת שמן המשחה שעשה משה שנאמר ממנו, מזה שנאמר בו שמן משחת קדש יהיה זה לי, ומעולם לא נעשה שמן אחר חוץ ממה שעשה משה.

השמן שעשה משה הוא היחיד שהיה ויהיה והוא יהיה גם לדורות.
מה מיוחד ומאחד את שתי הנקודות הללו של שמן המשחה.
שמן המשחה הוא המודל לקודש, ולפי הסבר הרב קוק בכמה מקומות נראה לומר שהקודש כוחו הוא להפוך אפילו את האמצעיים לתכלית. העשייה מצווה ולא רק המשיחה בפועל, אפילו האמצעי.
הרב צבי יהודה מסביר "ארץ זבת חלב ודבש" כפלא עצום שהרי דבש עבר דרך גוף הדבורה ועדיין הוא טהור, כך גם ארץ ישראל הופכת את האיסור להיתר, את האמצעי לתכלית. הכוח המיוחד לקדש.
וכן אנו רואים שבמלחמת מצווה מותר לאכול אפילו איסורים:

רמב"ם הלכות מלכים פרק ח הלכה א
חלוצי צבא כשיכנסו בגבול העכו"ם ויכבשום וישבו מהן, מותר להן לאכול נבלות וטרפות ובשר חזיר וכיוצא בו, אם ירעב ולא מצא מה יאכל אלא מאכלות אלו האסורים, וכן שותה יין נסך, מפי השמועה למדו ובתים מלאים כל טוב ערפי חזירים וכיוצא בהן.

והנק' הנוספת היא לראות כיצד משה רבינו, ההנהגה הרוחנית של עם ישראל מלווה אותנו מדור לדור והקודש מחכה להתגלות. שנזכה גם אנחנו להעלות דרך ארץ ישראל והמלחמה עליה, לקדש את האמצעים ולזכות בגאולה שלמה ובקדושה גדולה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן