תזריע ראשון – ארבעה מראות נגעים כנגד ארבע מלכויות

הרב יהושע ויצמן
כ״ח באדר ב׳ ה׳תשפ״ד
 
07/04/2024

אקטואליה

אנחנו פותחים היום בלימוד פרשת תזריע נפתח בלימוד דיני צרעת:

משנה מסכת שבועות פרק א משנה א
ארבע מראות נגעים שנים שהם ארבעה:

ודרשו חז"ל:

מדרש תנחומא (ורשא) פרשת תזריע סימן יא
לכך נאמר אדם כי יהיה בעור בשרו שאת או ספחת או בהרת וגו' הכתוב מדבר במלכיות, שאת זו בבל שנא' (שם /ישעיהו/ יד) ונשאת המשל הזה על מלך בבל וגו', ספחת זו מלכות מדי שהיה המן מספח עם אחשורוש להשמיד להרוג ולאבד, בהרת זו מלכות יון שהיתה מבהרת על ישראל ואומרת כל מי שיש לו שור יחקה על קרן השור שאין לו חלק באלהי ישראל ואם לאו גוזרין עליו הריגה, והיה בעור בשרו לנגע צרעת זו מלכות אדום שהקב"ה מלקה אותו בצרעת ואת השר שלו שכן כתיב (ירמיה מו) מדוע נסחף אביריך לא עמד כי ה' הדפו

יש מקום לבאר ולהבין מה היחס בין הצרעת למלכויות?
הצרעת איננה מחלה חיצונית לא הרופא מרפא אותה אלא "והובא אל הכהן" הצרעת בארמית מתרגם התרגום – מכתש סגירו, הנגע סגור מהחוץ ומשפיע פנימה.
כך גם המלכויות, הן תופעה שעלולה להראות חיצונית אך באמת הינה פנימית, נובעת מתוקף בעיה רוחנית של עם ישראל וכך גם יש לפתור ולהתמודד עם שעבוד המלכויות- דרך ההגעה אל הכהן, הקרבה אל כוחות התורה היא שתפתור אותנו מן העול הכבד של המלכויות שאינו נובע אלא מתוך חוסר מילוי הפוטנציאל הפנימי שלנו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן