פרשה ו – פסקה ה'

הרב יהושע ויצמן
ט״ו באלול ה׳תשע״ג
 
21/08/2013

המדרש:
[א, יז] ויתן אותם אלהים ברקיע השמים, אמר רבי יוחנן ג' דברים נתנו מתנה לעולם, ואלו הן התורה, והמאורות, והגשמים, התורה מנין, שנאמר (שמות לא) ויתן אל משה וגו', המאורות מנין, שנא' (בראשית א) ויתן אתם אלהים ברקיע השמים, גשמים מנין, שנאמר (ויקרא כו) ונתתי גשמיכם בעתם, רבי עזריה בשם רבי יהודה ב"ר סימון אומר אף השלום שנאמר (שם /ויקרא כ"ו/) ונתתי שלום בארץ, רבי יהושע ב"ר נחמיה אמר אף הישועה, שנאמר (תהלים יח) ותתן לי מגן ישעך, רבי תנחומא אמר אף ארץ ישראל שנא' (שם /תהלים/ קה) ויתן להם ארצות גוים וגו', וי"א אף הנקמה באדום שנא' (יחזקאל כה) ונתתי נקמתי באדום וגו', רבנן אמרי אף הרחמים שנאמר (תהלים קו) ויתן אותם לרחמים לפני כל שוביהם, רבי יצחק בר מריון אומר אף הפרשת הים הגדול שנאמר (ישעיה מג) כה אמר ה' הנותן בים דרך וגו'. רבנן אמרי הנותן בים דרך, מעצרת ועד החג, ובמים עזים נתיבה, מן החג ועד החנוכה, רבי נתן בר אחוה דרבי חייא בר אבא הוי מפרש בימא, א"ל לאחוי צלי עלי, א"ל מה נצלי עלך, מן דאת קטר לולבך קטור רגליך, אין עיילת לכנישתא ושמעתן מצליין על מטרא לא תסמוך על צלותי, ר' יהושע בריה דרבי תנחומא ב"ר חייא דכפר חנון הוה באסיא בעא דיפרוש, אמרה ליה מטרונה באלין יומיא פרשי, אתמהא, אתחזי ליה אבוי בחלמא א"ל ברי בלא קבורה שנאמר (קהלת ו) גם קבורה לא היתה לו, ולא שמע למילי דדין ולא למילי דדין וכן הות ליה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן