פרשה ו – פסקה ו'

הרב יהושע ויצמן
כ״ב באלול ה׳תשע״ג
 
28/08/2013

המדרש:
היכן גלגל החמה ולבנה נתונים, ברקיע השני, שנא' (בראשית א) ויתן אותם אלהים ברקיע השמים, רבי פנחס בשם רבי אבהו אמר מקרא מלא הוא, ואנשי כנסת הגדולה פירשו אותו (נחמיה ט) אתה הוא ה' לבדך אתה עשית את השמים שמי השמים וכל צבאם וגו', היכן הוא כל צבאם נתונים ברקיע שהוא למעלה מן השמים, ומן הארץ ועד הרקיע מהלך ה' מאות שנה, ועוביו של רקיע מהלך ת"ק שנה, ומרקיע עד הרקיע מהלך ת"ק שנה, ראה כמה הוא גבוה, ותנן באחד בתקופת תמוז, אין צל לכל בריה, דכתיב (תהלים יט) ואין נסתר מחמתו, גלגל חמה יש לו נרתיק, שנאמר (שם /תהלים י"ט/) לשמש שם אהל בהם ובריכה של מים לפניו, בשעה שהוא יוצא הקדוש ב"ה מתיש כחו במים שלא יצא וישרוף את העולם, אבל לע"ל =לעתיד לבוא= הקדוש ברוך הוא מערטלו מנרתיקו ומלהט בו את הרשעים שנאמר (מלאכי ג) וליהט אותם היום הבא, רבי ינאי ור"ש תרוייהון אמרין אין גיהנם אלא יום שהוא מלהט את הרשעים מה טעם (שם /מלאכי ג'/) הנה יום בא בוער כתנור וגו', רבנן אמרי יש גיהנם שנאמר (ישעיה לא) נאם ה' אשר אור לו בציון וגו', ר"י בר אילעאי אומר לא יום, ולא גיהנם, אלא אש שהיא יוצאת מגופן של רשעים ומלהטת אותם, מ"ט דכתיב (שם /ישעיהו/ לג) תהרו חשש תלדו קש רוחכם אש תאכלכם, רבי יהושע בר אבין אמר (תהלים נ) ויגידו שמים צדקו, לעתיד לבא שמים מתנים צדקה שעשה הקדוש ברוך הוא עם עולמו, שלא נתנם ברקיע הראשון, שאלו נתנם ברקיע הראשון לא היתה בריה יכולה לעמוד מאשו של יום.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן