לחיות עם פרשת השבוע – שימוש בבריאה לכבוד ה' – סינון בסמארטפונים

הרב יהושע ויצמן
כ״ח בשבט ה׳תשע״ה
 
17/02/2015
4
פרשת שבוע
לחיות עם פרשה השבוע – תרומה – למה נבראו סמארטפונים?

במדרש רבה על פרשת השבוע מובא (שמות רבה פרשה ל"ה, א'):

"ועשית את הקרשים למשכן", הדא הוא דכתיב (תהלים ק"ד): "ישבעו עצי ה' ארזי לבנון אשר נטע"… והרבה בריות ברא הקב"ה בעולם ולא היה העולם ראוי להשתמש בהן והיו ראויין להגנז ולא נגנזו מפני כבוד הקב"ה, ואיזה זה זהב… אמר ר' שמעון בן לקיש: לא היה העולם ראוי להשתמש בזהב, ולמה נברא בשביל המשכן ובשביל בית המקדש, שנאמר: "וזהב הארץ ההיא טוב", כמה דאת אמר (דברים ג'): "ההר הטוב הזה והלבנון"… ואף הארזים היו ראויין להגנז ולא נגנזו, אמר ר' חנינא: לא היה העולם ראוי להשתמש בארזים, אלא לא נבראו אלא בשביל המשכן ובשביל בית המקדש, שנאמר: "ישבעו עצי ה' ארזי לבנון אשר נטע", ואין לבנון אלא בית המקדש, שנאמר: "ההר הטוב הזה והלבנון".

ריש לקיש אומר דבר מאוד מעניין – הרבה בריות נבראו, והיו ראויות להיגנז. לא היה ראוי העולם להשתמש בהן. מדוע לא נגנזו? משום שהם משמשות לכבוד הקב"ה.
זהב הוא דוגמא לבריה כזו. יש לאדם משיכה לזהב. יש תאוה לממון ולזהב, והוא גורם הרבה בעיות, כמו עגל הזהב. עד שנבנה בית המקדש משמש הזהב לשלילה, וכל מה שנברא הוא רק בשביל שיצטרכו אותו לבית המקדש.

נראה שהמדרש מתבאר לאור דבריו של בעל הלשם (ספר הדע"ה ח"ב דרוש ד' ענף י"ז פרק ו').
יש להבין, מהי המטרה של הזהב מבריאת העולם ועד שנבנה בית המקדש? האם הוא נועד רק כדי להפיל את האנשים בחטא? וכי לא היה עדיף שהזהב יתגלה בעת ובמועד שהעולם זקוק להם – לקראת בניית בית המקדש?
התשובה היא, שאילו היה זה כך – אף אדם לא היה כורה זהב, ולא היו מפתחים מכשירים ודרכים לשימוש בזהב. וכי אנשים יעמלו שנים רבות בפיתוח אמצעים ומכשירים בשביל בית המקדש? זה לא דבר מושך. לבית המקדש אין רייטניג גבוה… אף אדם לא יקים חברת סטארט אפ כדי לזקק זהב לבית המקדש…
לכן ברא הקב"ה את הזהב עם בריאת העולם, ויצר משיכה לזהב. כך אנשים עמלים ומפתחים ומגלים וממציאים – והעולם מגיע להישגים אדירים ביחס לזהב. עכשיו כשנבנה בית המקדש ניתן למצוא אנשי מקצוע מעולים, כלים משוכללים וכל מה שדרוש כדי להשתמש בזהב לצורך בניית המקדש.

בעל הלשם מפרש בדבריו את האמור בספר יצירה (פ"ב):

אין בטובה למעלה מעֹנג ואין ברעה למטה מנגע.

העֹנג והנגע כתובים באותן אותיות, והדבר מלמד שמהותם היא זהה. הדרך אל העונג עוברת דרך הנגע.
בשביל הדברים המופיעים כנגע העולם מוכן להתאמץ. כך מפתחים את האינטרנט והסמארטפונים. מלכתחילה אלו שפיתחו מכשירים אלו לא עשו זאת כדי שנוכל ללמד תורה בצורה נוחה יותר, ולשמוע שיעור תורה במהירות גבוהה יותר. אילו זו היתה מטרתם – היינו נשארים בבתי המדרש הישנים בלי כל שינוי.
אך הקב"ה רוצה שיהיו מכשירים כאלה. כשייבנה בית המקדש נוכל להתעדכן בוואטצאפ על זמן הקרבת התמיד ולהתחיל תפילת שחרית באותו רגע. כשיבוא המשיח הוא יתן דרשה – ו"יעיף את כולם באוויר". איך כל העולם יראה את הדרשה של המשיח ברגע אחד? בשביל זה יש סמארטפונים.
נכון, כרגע זה קורה באירוע הפתיחה של המונדיאל. אז כל העולם כולו מרוכז בנקודה אחת ברגע אחד. אולם זה לא נברא בשביל המונדיאל אלא בשביל המשיח. כדי שנוכל להשתמש בזה בזמן המשיח – אנו צריכים לעבור את המונדיאל…

דברי בעל הלשם מאירים את העומק של דברי ריש לקיש.

לאור זאת, נעבור לענין חשוב.
המציאות היום בענין הסמארטפונים היא מאוד בעייתית.

הנתונים מלמדים כי למעלה מ90% מבני הנוער בגילאים 14-18 דיווחו על צפיה באתרים פורנוגרפיים. נתונים דומים דווחו על אתרים עם אלימות.
גם בציבור הדתי, למעלה מ70% מבני הנוער נחשפים לתכנים פורנוגרפיים ברשת.
כמו כן, למעלה מ70% מעוניינים בשירותי סינון לרשת ולנייד.

הייתי לאחרונה בכנס בנושא התמכרות, ושם שמעתי את הרב אקשטיין, מ"רטורנו". הוא הביא את סיפוריהם של מתמכרים שונים.
סיפרה שם מנהלת בית ספר את סיפורה: דיווחו לה שתלמידות בבית הספר גולשות באתרים בעייתיים. היא לא ידעה כלל במה מדובר וביקשה ממישהו שיראה לה את האתרים כדי שתבין את הבעיה. כניסה חד פעמית זו גרמה לה להתמכר לאתרים אלו בצורה שפגעה קשות בה, במשפחה ובעבודתה, עד שכמעט הגיעה לגירושין ולפיטורין. ברגע האחרון הגיעה ל"רטורנו", ובמאמצים מרובים הצליחה להיגמל.
הוסבר שם, שהתמכרות "מתלבשת" על מחסור בחומרים מסויימים במוח, ולכן זה כל כך חזק. זו לא תאוה בלבד, אלא צורך גופני, ויכול אדם להגיע להתמכרות מכניסה מקרית לאתר, שהתרחשה בכלל בטעות. יש פרסומות שקופצות תוך כדי הגלישה, והאדם נמשך וגולש וקשה לו לעצור את עצמו.
ההתמכרות הזו היא דבר נוראי, שפוגע באדם ובמשפחתו בצורה קשה מאוד. לצערנו אין ציבור במדינת ישראל שחסין מפני הדברים הללו.

בארצות רבות היו נסיונות להחיל בחוק חובת סינון של אתרים בעייתיים.
ב"ה מדינת ישראל היא מהמתוקנות שבעולם, וכך נאמר בתיקון לחוק התקשורת (תיקון התשע"א מס' 4, סעיף 4ט ס"ק ד):

ספק גישה לאינטרנט יציע למנוייו בדרך שקבע השר בתקנות או ברישיון, ויספק למנוי שביקש זאת, שירות יעיל לסינון של אתרים פוגעניים ותכנים פוגעניים באינטרנט, בשים לב למקובל בתחום; בעד שירות סינון הניתן לפי סעיף קטן זה לא יגבה ספק גישה לאינטרנט מהמנוי תשלום נוסף על התשלום שהוא גובה ממנו בעד שירות הגישה לאינטרנט.

שירות הסינון הזה מיועד רק לאתרים בעייתיים, כפי שקבע שר התקשורת, ולא פוגע בגלישה בכל צורה אחרת.

כדי להשתמש בזכות הסינון המוקנית בחוק, קמה יוזמה ברוכה של תלמידים מישיבת ההסדר "הגולן".
אמנם כל אדם יכול לפנות לחברות ולבקש את הסינון, אלא שזה דורש זמן, והמתנה לנציג, והחברות לא תמיד מודעות לחובה הזו המוטלת עליהן בחוק.
על כן מציעה יוזמה זו לעשות עבורנו את העבודה. כל אדם יכול לפנות אליהם דרך האתר www.golshim.net, והם פונים עבורו לחברה בבקשת הסינון.
אמנם אין זה מספיק. הסינון איננו מלא. יש דברים רבים נוספים שהיינו רוצים לסנן. אבל בתור שלב בסיסי זה חשוב מאוד.

החוק הזה הוא חשוב מאוד, ויש להוקיר טובה למדינה ולמחוקקים, שהכניסו ענין זה לחוק. למרות שיש בזה חדירה לרשות הפרט, דבר שנמנעים ממנו במדינה דמוקרטית – נקבע דבר זה בחוק. יש בכך ללמד כמה התופעה הזו קשה וכמה נזקים נגרמים בעטיים של "אתרים פוגעניים".

חשוב שגם מי שמרגיש שאין לו שייכות לכך ב"ה, יצטרף ליוזמה. זה חשוב עבור החברות, שיבינו שיש לכך דרישה, ועבור החברה כולה, כדי ליצור תהליך חברתי של הימנעות מגלישה שלילית.

נחזור לענין שבו פתחנו.
הסמארטפון הוא הדוגמא הטובה ביותר לדברים שלא היו ראויים להיברא, ונבראו רק לכבוד הקב"ה.
הזהב והארזים אינם כה מושכים. אין אנשים שמתמכרים לזהב או לארזים. אולם הסמארטפונים הם דבר שהשימוש בו יכול להיות מאוד בעייתי, ומובן מאוד שהוא היה ראוי להיגנז. כל מה שנברא הוא רק לכבוד הקב"ה. אנו מאמינים שהמכשירים הללו יכולים להיות כלי להופעת שם ה' בעולם, הופעה גדולה של תורה ונבואה.
כדי שנוכל להקשיב לדבריו של המשיח, וליהנות מהשפע האלוקי שיכול להגיע דרך המכשירים הללו, אנו צריכים כיום לסנן מהם את הדברים המכוערים שיש בהם, ולהישאר רק עם הדברים הטובים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן