י"ג מידות

סוטה ז’ – לימוד מגזירה שוה

אמרו במשנה (סוטה ז’ ע”א):

היו מעלין אותה לבית דין הגדול שבירושלים…

ובגמרא (שם ז’ ע”ב) אמרו:

גמרא מנהני מילי א”ר חייא בר גמדא א”ר יוסי בר’ חנינא אתיא תורה תורה כתיב הכא ועשה לה הכהן את כל התורה וכתיב התם על פי התורה אשר יורוך מה להלן בשבעים ואחד אף כאן בשבעים ואחד.

ולקמן דף י”ז (ע”ב) דרשו גזירה שוה פעם זו נוספת:

אמר רבא מגילת סוטה שכתבה בלילה פסולה מאי טעמא אתיא תורה תורה כתיב הכא ועשה לה הכהן את כל התורה הזאת וכתיב התם על פי התורה אשר יורוך ועל המשפט מה משפט ביום אף מגילת סוטה ביום.

עיין מה שכתבנו במגילה דף כ’ (ע”ב).

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.