סנהדרין מ"ב (ע"ב) – לימוד מגזירה שוה

הרב יהושע ויצמן
ה׳ באב ה׳תש״מ
 
18/07/1980

י"ג מידות

סנהדרין מ"ב (ע"א):

אמר רבי אחא בר חנינא אמר רבי אסי אמר רבי יוחנן כל המברך על החדש בזמנו כאילו מקבל פני שכינה כתיב הכא החדש הזה וכתיב התם זה אלי ואנוהו.

עי' מצפה איתן שהביא ב"ב ט"ז ע"ב שעשו כפר בעיקר.

כתיב הכא "למה זה לי" וכתיב התם "זה אלי ואנווהו".

ובמסכת שבת דף פ"ו ע"ב דרשו החדש הזה לכם בגזירה שוה.

כתיב הכא "בחדש הזה באו מדבר סיני" וכתיב התם "החדש הזה לכם".

ונראה שכוונתו שפסוקים אלו ניתנו לידרש בגזירה שוה.

אולי הביאור הוא גילוי הנעלם.
החדש הזה, זה בחי' גילוי לאור השמש שנעלם בלילה.
היכולת לראות שכינה בעוה"ז הדומה ללילה.
וזה בחי' זה אלי ואנוהו שהתגלתה שכינה על הים אפי' לשפחה.
וכך גם בגלות (עי' מהרש"א) רואים הלבנה, ומאמינים בהתחדשות עם ישראל, שהם עתידים להתחדש כמותה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן