כרתות ו' (ע"ב) – לימוד מכלל ופרט וכלל

הרב יהושע ויצמן
ה׳ באב ה׳תש״מ
 
18/07/1980

י"ג מידות

הקשר בין הדין הנלמד למידה כלל ופרט וכלל מבואר בלימוד זה ע"פ ביאור האר"י, הרמ"ע מפאנו והרב קוק.

על הקטורת נאמר בספר שמות (ל', ל"ד):

ויאמר ה' אל משה קח לך סמים נטף ושחלת וחלבנה סמים ולבנה זכה בד בבד יהיה.

ובגמרא בכריתות (ו' ע"ב):

דבי רבי ישמעאל תני:
סמים – כלל
נטף שחלת וחלבנה – פרט
סמים – חזר וכלל
כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כעין הפרט מה הפרט מפורש דבר שקיטר ועולה וריחו נודף אף כל דבר שקיטר ועולה וריחו נודף

האר"י ביאר מידת כלל ופרט וכלל ואי אתה דן אלא כעין הפרט

לפעמים תעלה המלכות למעלה מן היסוד, ותכריע היא בין היסוד והתפארת.

הכלל הראשון הוא תפארת. הפרט הוא מלכות שעולה למעלה מן היסוד והכלל השני הוא היסוד. ומוסיף האר"י:

ואז יתנהג העולם כפי הכרעת מדת מלכות, וזהו אי אתה דן אלא כעין הפרט.

אין ההנהגה על פי המלכות כמו שאמר בכלל ופרט אלא על פי "הכרעת המלכות" שאז המלכות אינה פרט אלא כעין הפרט שהתפארת והיסוד גורמים לפרט להיות כמעין הנובע ללמדנו כל הדומה לו – "כעין הפרט".
משל למה הדבר דומה לנגינה.
יש את עצם כשרון הנגינה ויש מנגינה מסויימת ויש תוים וכלי נגינה.
עצם הכשרון הוא בחינת תפארת זו התורה בעצמה.
המנגינה המסויימת היא בחינת מלכות הלכה או מצווה.
התוים והכלים הם בחינת יסוד שהם יסודות ודרכי לימוד כלליים.
במשל
"אי אתה דן אלא כעין הפרט" היינו שהמנגינה אינה רק המנגינה המסויימת אלא ממנה נלמד כל הדומה לה בכלים או בתוים.
כשהמנגינה מכריעה בין עצם הכשרון לבין התוים והכלים בכללן הרי היא נעשית כמעין הנובע לכל הדומה לה.

בלימוד של הקטורת "סמים" הוא כלל המבטא את עצם מקור להעלאת עשן מן הצומח.
"נטף שחלת וחלבנה" הם פרטים הנודפים ריח מסויים.
"סמים" חזר וכלל שכל המקטר ועולה וריחו נודף ראוי לקטורת.
כשיש מציאות המורכבת מכמה דברים מתאים ללמוד בכלל ופרט וכלל, שכן עצם הקשר שבין הדברים שייך למידת התפארת הכוללת ו"ק למציאות אחת. הפרט הוא ההופעה הפרטית של כל המרכיבים והכלל השני הוא הגורם לראות בפרט מעיין הנובע כעין הפרט לרבות את כל הדומה לפרט.
הקטורת היא ביטוי מובהק לכך.
לפי הרמ"ע מפאנו הכלל הראשון הוא כתר עליון הכולל הכל שכן הכל הוא למטה ממנו. הפרט הוא התפארת המפרט את הכלל ומגלה אותו. הכלל השני הוא המלכות שאף היא כלל, הבונה את המציאות שתחתיה.
הקטורת מקורה עליון ובזה כוחה לכפר. בדברי ר' ישמעאל בן אלישע שנכנס להקטיר קטורת:

וראיתי אכתרי-א-ל

שם זה מורכב מ"כתר" ועוד שם מ"ב.
זה כוחה של הקטורת שקושרת הכל ומקורה בכלל העליון
הפרט הוא התפארת המפרטת את הכלל העליון וקורא בשמות לסמים.
הכלל השני הוא הקושר הכל על מנת להשפיע על העולם.
נראה שהפירוט של הסמים ל"נטף שחלת וחלבנה" שייך לג' קוין של ימין אמצע ושמאל שזה מיוחד לתפארת הכוללת כל הצדדים.

דברי הרב קוק בעולת ראי"ה מתאימים ביותר ללימוד הקטורת.
הרב מבאר במידה זו שהפרטים כלולים הם ברז המחשבה העליונה הכוללת הכל והם יורדים למטה ונראים בצורה של פרטים.

ועל כן אין להם עמדה עצמית בפרטיותם, ומקלטם המציאותי מוכרח להיות לשוב אל הכלל, שהוא מצוי בכל מקום

לפי הרב זצ"ל הפרטים שבים אל הכלל ממנו יצאו. שני הכללים במידת כלל ופרט וכלל הם אותו כלל.
כאן מתאימים הדברים שהכלל הראשון והכלל השני שניהם באו באותה מילה "סמים" ללמדך שאחד הם.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן