זבחים ח' (ע"ב) – לימוד מבנין אב

הרב יהושע ויצמן
ה׳ באב ה׳תש״מ
 
18/07/1980

י"ג מידות

זבחים ח' (ע"ב):

חטאת דעבודת כוכבים דשמיעת הקול ובטוי שפתים וטומאת מקדש וקדשיו דלא כתיב בהו מנלן חטאת דעבודת כוכבים אתיא מחטאת חלב שכן כרת כמותה והנך כולהי אתיין במה הצד.

הלימוד הוא בבנין אב כמו שהזכירו בתודה הנך כולהו בתוך קושייתם היאך אפשר ללמוד בבנין אב והלא בעיה היא בגמ' אם הנלמד בהיקש יכול לחזור וללמוד בבנין אב.
אכן לפי מה שביארנו במידות ק"ו, ג"ש ובנין אב, בנין אב היא היסוד הקבוע (לעומת ק"ו שעניינו שינוי וג"ש שעניינה שווי). הקביעות של האב היא מונחת ביסוד הלימוד מבנין אב. בענייננו הרי זה בדיוק מה שאנו מבקשים ללמוד מן האב, את הקביעות, וששינוי קדש ושינוי בעלים פוסלים.
חטאת חלב, שינוי קדש ושינוי בעלים פוסלים בה, ולכן נקראת אב, וממנה לומדים חטאת עבודת כוכבים שהיא בכרת כמותה.
שמיעת קול ביטוי שפתיים וטומאת מקדש מקדשיו, הם כולם נלמדים במה הצד מחטאת חלב חטאת נזיר וחטאת מצורע.
המיוחד בשלשתן שנאמרו בחדא עניינא בענין קרבן עולה ויורד (ע' רש"י ד"ה "שמיעת קול").
קרבן עולה ויורד בו עצמו יש מן היסוד המשתנה בגוף הקרבן, ואנו מבקשים ללמוד שמ"מ שינוי בעלים ושינוי קדש יפסלו בהם. זה מהות בנין אב שהם הבנים הנבנים בבנין אב ללמוד מן הקבוע שבו פוסל שינוי בעלים ושינוי קדש.
לכן מתאים לימוד בנין אב לסוגייתנו.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן