זבחים נ"ח (ע"א) – לימוד מקל וחומר

הרב יהושע ויצמן
ה׳ באב ה׳תש״מ
 
18/07/1980

י"ג מידות

זבחים נ"ח (ע"א):

הכי קאמר רבי יוחנן שניהם מקרא אחד דרשו וזבחת עליו את עולותיך ואת שלמיך ר' יוסי סבר כולו לעולה וכולו לשלמים ורבי יוסי בר' יהודה סבר חציו לעולה וחציו לשלמים דאי ס"ד כולו לעולה כשר השתא כולו לעולה כשר כולו לשלמים מיבעיא.

נחלקו במשנה האם כל המזבח כשר הן לעולות שהן קדשי קדשים והן לשלמים שהם קדשים קלים.
ר' יוסי בר' יהודה אמר מחציו ולדרום כדרום, מחציו ולצפון כצפון.
ומבארת הגמ' שהכתוב אומר (שמות כ', כ"א):

וזבחת עליו את עלתיך ואת שלמיך.

ואם כל המזבח כשר לקדשי קדשים ששחיטתן בצפון, ק"ו שיהיה כשר לשלמים שהם קדשים קלין ואין צריך הפסוק להזכיר שלמים. אלא המזבח עצמו מחולק לשניים כנ"ל.
שלמים הם בחי' חסד ש"מתפשטים" הם לכל מקום ושחיטתן בכל מקום בעזרה.
קדשי קדשים הם בחי' דין, שמוגבלים לשחיטה בצפון דווקא, שהוא בחי' דין1.
אם היינו אומרים שקדשי קדשים קרבים בכל מקום על המזבח ק"ו לשלמים שהיו קרבים על כל מקום על המזבח.


1 עי' פרדס רימונים לרמ"ק שער ערכי הכינויים ערך צפון, שהוא "גבורה בכל מקום".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן