פרשה כח – סימן ה

הרב יהושע ויצמן
א׳ בכסלו ה׳תשפ״א
 
17/11/2020

בראשית רבה (וילנא) פרשת בראשית פרשה כח סימן ה

ה אמר רבי אבא בר כהנא נעשה בעשרת השבטים, מה שלא נעשה בדור המבול, כתיב בדור המבול (בראשית ו) וכל יצר מחשבות לבו רק רע כל היום, ובי' השבטים כתיב (מיכה ב) הוי חושבי און ופועלי רע על משכבותם, ה"ז בלילה ומנין אף ביום, ת"ל באור הבוקר יעשוה, אותן לא נשתייר מהם פליטה ואלו נשתייר מהן, אלא בזכות הצדיקים והצדיקות שהן עתידין לעמוד מהן, הה"ד (יחזקאל יד) והנה נותרה בה פליטה המוצאים בנים ובנות הנה מוציאים בנים ובנות אין כתיב כאן, אלא המוצאים בנים ובנות, בזכות הצדיקים והצדיקות העתידים לעמוד מהן, א"ר ברכיה נעשה בשבט יהודה ובנימין מה שלא נעשה בסדומיים, בסדומיים כתיב (בראשית יח) וחטאתם כי כבדה מאד, ובשבט יהודה כתיב (יחזקאל ט) עון בית ישראל ויהודה גדול במאד מאד, ואותן לא נשתייר מהם פליטה, ואלו נשתייר מהם פליטה, אלא אותה (איכה ד) ההפוכה כמו רגע, לא פשטו ידיהם במצות, (שם /איכה ד'/) לא חלו בה ידים, א"ר תנחום לא חלת יד ליד אלו פשטו ידיהם במצות, ידי נשים רחמניות בשלו ילדיהן, כל כך למה היו לברות למו על שבר בת עמי, א"ר חנין נאמר בכרכי הים, מה שלא נעשה בדור המבול (צפניה ב) הוי יושבי חבל הים גוי כרתים, גוי שהיה ראוי כרת, ובאי זו זכות הן עומדין, בזכות גוי אחד, בזכות ירא שמים אחד, שהיו מעמידין בכל שנה, רבי לוי פתר לה לשבח, גוי שכרת ברית, היך מה דאת אמר (נחמיה ט) וכרות עמו הברית.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן