פרשה ל – סימן ח

הרב יהושע ויצמן
ט״ז באייר ה׳תשפ״א
 
28/04/2021

תמים היה בדורותיו
בר חטייא אמר: כל מי שנאמר בו תמים, השלים שניו למידת שבוע היה.

אמר רבי יוחנן: כל מי שנאמר בו היה, מתחלתו ועד סופו הוא צדיק.
התיבון ליה: והכתיב אחד היה אברהם וירש את הארץ, מעתה הוא תחלתו והוא סופו?!
אמר להון: אף היא לא תברא. דהא רבי לוי בשם ריש לקיש אמר: בן שלוש שנים הכיר אברהם את בוראו וכו'.

ר' חנינא ור' יוחנן תרוויהון אמרין: בן ארבעים ושמונה שנה הכיר אברהם את בוראו.
ומה אני מקיים היה?
שהיה מתוקן להדריך כל העולם כולו בתשובה.
הן האדם היה מתוקן למיתה,
נחש היה מתוקן לפורענות,
קין היה מתוקן לגלות,
איוב היה מתוקן ליסורין,
נח היה מתוקן לנס,
משה היה מתוקן לגואל,
מרדכי היה מתוקן לגאולה.

רבי לוי ורבנן ר' לוי אמר: כל מי שנאמר בו היה, ראה עולם חדש.

אמר ר' שמואל: חמישה הן: נח אתמול (איוב יד): אבנים שחקו מים.

דאמר רבי לוי בשם רבי יוחנן: אפילו איצטרובלין של רחים נמחה במים, והכא את אמר: ויהיו בני נח היוצאים מן התיבה, אתמהא?!
אלא ראה עולם חדש.

יוסף, (תהלים קה) ענו בכבל רגלו, ועכשיו (בראשית מב): ויוסף הוא השליט?! אלא שראה עולם חדש.
משה, אתמול בורח מפני פרעה, ועכשיו הוא משקעו בים?! אלא שראה עולם חדש.
איוב, אתמול (איוב יז) ישפוך לארץ מררתי, ועכשיו (שם מב) ויוסף ה' את כל אשר לאיוב למשנה, אלא שראה עולם חדש.
מרדכי, אתמול היה מתוקן לצליבה, ועכשיו הוא צולב את צולביו?! אלא שראה עולם חדש.

רבנן אמרין: כל מי שנאמר בו היה, זן ומפרנס.
נח זן ופירנס כל שנים עשר חודש שנאמר: ואתה קח לך וגו'.
יוסף (בראשית מ): ויכלכל יוסף את אביו ואת אחיו.
משה זן ופירנס את ישראל ארבעים שנה במדבר.
איוב (איוב לא): ואוכל פתי לבדי, שמא לא אכל יתום ממנה אתמהא?!
מרדכי זן ופירנס.

אמר רבי יודן: פעם אחת חזר על כל המניקות ולא מצא לאסתר לאלתר מניקה, והיה מניקה הוא.

רבי ברכיה ורבי אבהו בשם רבי אליעזר: בא לו חלב והיה מניקה.
כד דרש ר' אבהו בציבורא, גחוך ציבורא לקליה.
אמר להון: ולא מתניתא היא! רבי שמעון בן אלעזר אומר: חלב הזכר טהור:

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן