ויגש – ראשון – ממלחמה מקומית למלחמה עולמית

הרב יהושע ויצמן
ה׳ בטבת ה׳תשפ״ד
 
17/12/2023

אקטואליה

אנחנו פותחים היום את פרשת ויגש עם דבריו הנוקבים של יהודה.
חז"ל "מעלים קומה" את המפגש בין יהודה ליוסף וחושפים בפנינו נקודת מבט על המפגש מעבר למסופר בפשט פסוקי התורה:

בראשית רבה (וילנא) (פרשת ויגש) פרשה צג סימן ב
ב (תהלים מח) כי הנה המלכים נועדו עברו יחדיו, כי הנה המלכים, זה יהודה ויוסף, עברו יחדיו, זה נתמלא עברה על זה, וזה נתמלא עברה על זה, (שם /תהלים מ"ח/) המה ראו כן תמהו, (בראשית מג) ויתמהו האנשים איש אל רעהו, (תהלים מח) נבהלו נחפזו, ולא יכלו אחיו וגו', רעדה אחזתם שם, אלו השבטים, אמרו מלכים מדיינים אלו עם אלו אנו מה איכפת לנו, יאי למלך מדיין עם מלך, ויגש אליו יהודה (איוב מא) אחד באחד יגשו, זה יהודה ויוסף, ורוח לא יבא ביניהם, אלו השבטים, אמרו מלכים מדיינים אלו עם אלו אנו מה איכפת לנו.

מעמד הדיון בין יהודה ליוסף – הוא מלחמת עולמות, מפגש ומאבק בין שני כוחות עצומים.
זהו מאבק סמוי שאפילו מי שנאבק בו לא היה מודע עד היכן כוחו של מאבק זה, יהודה ויוסף יכלו לחשוב שזה מאבק רק לגבי גורלו של בנימין וגם אנו יכולנו לחשוב שמדובר רק על סיפור ההתאחדות של 12 האחים בני יעקב. אלא שלמעשה זהו דיון נוקב שמגיע עד מלך המשיח, משיח בן יוסף ומשיח בן דוד.
את כל התהליך של הדיון בין השבטים גלגל הקב"ה כדי ליצור אחדות עמוקה ושורשית שתהווה תשתית להקמתו של עם ישראל ושנות הגלות בהן הוא עתיד להיות שרוי.
כאמור מעל פני השטח יש מאבק מקומי ומאחורי הקלעים בעומק יש אירועים שמולידים את המשיח, כדברי חז"ל:

בראשית רבה (וילנא) (פרשת לך לך) פרשה מב סימן ד
אמר רבי אלעזר בר אבינא אם ראית מלכיות מתגרות אלו באלו צפה לרגלו של משיח

גם אנו בימינו צריכים לדעת שלכל אחד מאיתנו אחריות עצומה, עלינו להרגיש את דברי יהודה:

בראשית (פרשת ויגש) פרק מד פסוק לב
(לב) כִּי עַבְדְּךָ עָרַב אֶת הַנַּעַר

לא תמיד אנחנו מבינים את גודל המאבק וגודל האחריות שמוטלת על כתפינו, אך באמת גם דברי יהודה ה"לכאורה" נקודתיים, הוא הבטיח לאבא שיביא את בנימין הביתה, אין זו אמירה קטנה!
אמירה זו היוותה ומהווה שורש למציאות הנשגבה – ערבים ישראל זה לזה.
הנה המלכים נועדו – הדברים שקורים בחיינו, הם מפגש של מלכים, שיח ומאבק בין אידאולוגיות עצומות. אין הימים הללו שעוברים עלינו עוד ימים של שגרה. הם מזמנים לנו התמודדויות
כל אחד צריך לגשת לתפקידו שמוטל עליו מתוך הבנה עצומה על הכוח שטמון בו. לחזור על הדברים הפשוטים שנאמרו על ידי חז"ל:

תלמוד בבלי מסכת מכות דף י עמוד א
א"ר יהושע בן לוי, מאי דכתיב: עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלם? מי גרם לרגלינו שיעמדו במלחמה? שערי ירושלם שהיו עוסקים בתורה.
בראשית רבה (וילנא) (פרשת תולדות) פרשה סה סימן כ
הקול קול יעקב בזמן שקולו של יעקב מצוי בבתי כנסיות אין הידים ידי עשו

שנזכה להעמיק בתפקידנו מתוך ציפייה לגאולה שלמה, במהרה בימינו. אמן!

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן