מגילה כ"ב (ע"א) – לימוד מקל וחומר

הרב יהושע ויצמן
ה׳ באב ה׳תש״מ
 
18/07/1980

י"ג מידות

מגילה כ"ב (ע"א):

ואמר רבי תנחום אמר רבי יהושע בן לוי כשם שאין מתחילין בפרשה פחות משלשה פסוקים כך אין משיירין בפרשה פחות משלשה פסוקים פשיטא השתא ומה אתחלתא דקא מקיל תנא קמא מחמירי יש אומרים שיור דמחמיר תנא קמא לא כל שכן דמחמירי יש אומרים מהו דתימא נכנסין שכיחי יוצאין לא שכיחי דמנחי ספר תורה ונפקי קא משמע לן.

עיין בפירוש הר"ח.
נראה שהתחלה היא בחסד כאברהם אבינו שהיה ראש למאמינים, וכיום ראשון משבעת ימי הבניין שהוא בחסד.
על כן ההתחלה נבחנת כ"קל" שהוא בחינת חסד.
שיור שהוא הפסקה הוא בגבורה, המגבילה ומצמצמת, כיצחק שהוא שני לאברהם, וכיום שני משבעת ימי הבניין, שהוא כגבורה.
ת"ק מקל בהתחלה ומחמיר בשיור, כראוי לפי המידות, שההתחלה בחי' קל ושיור בחי' חמור. "יש אומרים" שמחמירים אף בהתחלה (שהוא קל) אינו דין שיחמירו בשיור, שהוא חמור מצד עצמו אף לפי ת"ק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן