יבמות ס"ח (ע"ב) – לימוד מקל וחומר

הרב יהושע ויצמן
ה׳ באב ה׳תש״מ
 
18/07/1980

י"ג מידות

יבמות ס"ח (ע"ב):

אלא לכהונה ק"ו מגרושה ומה גרושה שמותרת בתרומה אסורה לכהונה זו שאסורה בתרומה אינו דין שפסולה לכהונה וכי מזהירין מן הדין גלוי מילתא בעלמא הוא.

לפני סוגיא זו, מנסה הגמ' ללמוד קל וחומר שלויה וישראלית האוכלות בתרומה משום שיש להם בן מכהן נפסלות בביאת איסור, מכהנת עצמה, ודוחה הגמ' שכהנת דווקא משום קדושתה נפסלת, וא"א ללמוד ממנה על לויה וישראלית.
ורוצה הגמ' ללמוד ק"ו לפסול מכהונה את הנבעלת לפסול לה מגרושה.
מה בת כהן גרושה שאסורה לכהן, ומותרת בתרומה אם אין לה בן, ואם נבעלת לפסול אסורה בתרומה ק"ו שאסורה לכהן.
הקל וחומר הוא מצד מידת הדין המגבילה. גרושה אסורה לכהן. התורה מגבילה אותה ואוסרת אותה להינשא לכהן. ואעפ"כ מותרת בתרומה ובזה אין התורה מגבילתה. מכאן יש ללמוד שתרומה קלה מנישואין לכהן, והיא נידונת במידת הרחמים יחסית לאיסור נישואין לכהן שהוא דין.
הנבעלת לפסול לה שאסורה בתרומה, ומשמע שהתורה מגבילה אותה יותר מגרושה והיא נידונית במידת הדין אף בתרומה, קל וחומר שתהא אסורה לכהן שהוא דין קשה יותר מאיסור אכילת תרומה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן