בבא בתרא קנ"ו (ע"ב) – קנ"ז (ע"א) – לימוד קל וחומר

הרב יהושע ויצמן
ה׳ באב ה׳תש״מ
 
18/07/1980

י"ג מידות

בבא בתרא קנ"ו (ע"ב) – קנ"ז (ע"א):

משנה רבי אליעזר אומר בשבת דבריו קיימין מפני שאין יכול לכתוב אבל לא בחול רבי יהושע אומר בשבת אמרו קל וחומר בחול כיוצא בו זכין לקטן ואין זכין לגדול דברי רבי אליעזר רבי יהושע אומר לקטן אמרו קל וחומר לגדול: גמרא מתני' מני רבי יהודה היא דתניא רבי מאיר אומר ר' אליעזר אומר בחול דבריו קיימין מפני שיכול לכתוב אבל לא בשבת רבי יהושע אומר בחול אמרו וקל וחומר לשבת כיוצא בו זכין לגדול ואין זכין לקטן דברי ר' אליעזר רבי יהושע אומר בגדול אמרו קל וחומר לקטן רבי יהודה אומר רבי אליעזר אומר בשבת דבריו קיימין מפני שאינו יכול לכתוב אבל לא בחול רבי יהושע אומר בשבת אמרו קל וחומר בחול כיוצא בו זכין לקטן ואין זכין לגדול דברי רבי אליעזר ר' יהושע אומר לקטן אמרו קל וחומר לגדול.

לדעת רבי יהודה לרבי אליעזר סיבת התקנה קובעת. כיון שתקנו כדי שלא תיטרף דעתו אין צורך לתקנה אלא בשבת שאז הסיבה קיימת, שהרי אינו יכול לכתוב אבל בחול אין צורך לתקן ולכן לא תקנו.
לרבי יהושע אופן התקנה קובע, שהרי צריכים להחיל דין תורה על התקנה, והרי נותנים דין קנין לדברי שכיב מרע. אם בשבת שאינו יום שבו נעשים קניינים ואסור לכתוב אף על פי כן נתנו דין קנין ודבריו ככתובין וכמסורין, קל וחומר ליום בו יש קניינים, שיחול דין קנין על דבריו.
רבי יהודה אומר שרבי אליעזר מביט על המציאות. הצורך במציאות בתקנה לשכיב מרע הוא בשבת. המציאות קובעת לרבי אליעזר ומתאימים הדברים לשיטתו שהמציאות המעשית עיקר ולכן גאולה תלויה בתשובה ואם במציאות אין תשובה לא תהא גאולה (לעומת ר' יהושע שאומר שהסגולה הישראלית קובעת את הגאולה) ולכן גם בתשרי נברא העולם והתמודדות הדין מצד הבריאה וחוקי הטבע ור' יהושע אומר בניסן נברא העולם מצד מטרתו הסגולית הבא לביטוי בחג הפסח.
לר' יהושע אופן התקנה קובע. אם בשבת שהוא יום שאין בו התפשטות קניינים ועל כן נבחן כמידת הדין, והוא יום התכנסות, ואף על פי כן, נתנו דין קנין לדברי שכ"מ, קל וחומר ליום חול שהוא יום של התפשטות הקניינים, שיתנו דין קנין לדבריו.
החסד והדין במידת קל וחומר לדעת ר' יהודה אליבא דר' יהושע הוא התפשטות הקניינית שהיא בחינת חסד והתכנסות ומניעה שהיא בחינת דין.
לדעת רבי מאיר לר' אלעזר בחול דבריו קיימין שאז יש אופן להחיל דין קנין וכתיבה על דבריו אבל לא בשבת שאין אופן להחיל קנין על דבריו.
ולר' יהושע בחול דבריו קיימין אף שאין כ"כ סיבה, ק"ו לשבת שיש סיבה לעזור לו.
הקל וחומר לר' יהושע הוא הצורך בחסד. אם בחול שא"צ כ"כ להשתמש במידת החסד, ואעפ"כ תקנו לעזור לשכ"מ, בשבת שאז יש סיבה גמורה לעזור לו, קל וחומר שנשתמש במידת החסד ונעזור לו ויהיו דבריו כתובין ומסורין.
קל וחומר מקביל לשם א-ל בי"ג מידות הרחמים והוא שם של חסד.
לר' יהושע החסד קובע ולר' אליעזר הדין קובע. ודו"ק.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן