מכות ה' (ע"ב) – לימוד מקל וחומר

הרב יהושע ויצמן
ה׳ באב ה׳תש״מ
 
18/07/1980

י"ג מידות

מכות ה' (ע"ב):

רבי עקיבא אומר לא בא השלישי להקל אלא להחמיר עליו ולעשות דינו כיוצא באלו ואם כן ענש הכתוב לנטפל לעוברי עבירה כעוברי עבירה על אחת כמה וכמה ישלם שכר לנטפל לעושי מצוה כעושי מצוה ומה שנים נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה אף שלשה נמצא אחד מהן קרוב או פסול עדותן בטלה.

עי' רש"י.
עצם הביטויים "להקל" ו"להחמיר" מלמדים על הכוונה ללמוד בקל וחומר.
רבי עקיבא על פי דרכו, ועל פי מגמת מידת קל וחומר המבקשת לראות מתוך הקושי והרע, את הטוב, לומד כאן קל וחומר, שאם במידת פורענות ולהחמיר, עשו את הנטפל לעוברי עבירה כעובר עבירה בעצמו ומקבל עונש עד זומם כאילו היה מכת של שני עדים, קל וחומר למידה טובה שיעשו את הנטפל לעושה מצוה כעושה מצוה.
יש להוסיף, שהצד של "להחמיר" שהוא מידת הדין עניינו צמצום והגבלה, ואם במידת הדין, כשנעשית עבירה, מצרפים את הנטפל שזו מידת ההתפשטות וההרחבה, המתאימה למידת החסד והרחמים, קל וחומר שאדם הפועל בבחי' של "להקל" שהוא מידת הרחמים שתחול עליו מידת ההתפשטות וההרחבה ויעשה הנטפל לעושי מצוה כעושה מצוה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן