מנחות ע"ז (ע"ב) – לימוד מגזירה שוה

הרב יהושע ויצמן
ה׳ באב ה׳תש״מ
 
18/07/1980

י"ג מידות

מנחות ע"ז (ע"ב):

…תרומה לה' איני יודע מכמה היא הריני דן נאמר כאן תרומה ונאמר בתרומת מעשר תרומה מה להלן אחד מעשרה אף כאן אחד מעשרה או כלך לדרך זו נאמר כאן תרומה ונאמר בבכורים תרומה מה להלן אין לה שיעור אף כאן אין לה שיעור נראה למי דומה דנין תרומה שאין אחריה תרומה מתרומה שאין אחריה תרומה ואל יוכיח בכורים שיש אחריהן תרומה או כלך לדרך זו דנין תרומה הנאכלת במקום קדוש מתרומה הנאכלת במקום קדוש ואל תוכיח תרומת מעשר שנאכלת בכל מקום תלמוד לומר ממנו תרומה לה' וכתיב בתרומת מעשר ממנו תרומה לגזירה שוה למדנו לתרומה שהיא אחד מעשרה.

נאמר בתורה על קרבן תודה, שמביאים עמו לחם. על לחמי תודה נאמר (ויקרא ז', י"ד):

והקריב ממנו אחד מכל קרבן תרומה לה' לכהן הזרק את דם השלמים לו יהיה.

שואלת הגמ' מה פירוש אחד מכל קרבן, "מכמה היא" ולומדים גזירה שוה מתרומת מעשר שצריך לתת אחד מכל עשרה לחמים תרומה לכהן. בתרומת מעשר נאמר (במדבר י"ח, כ"ו):

ואל הלוים תדבר ואמרת אלהם כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאתם בנחלתכם והרמתם ממנו תרומת ה' מעשר מן המעשר.

שואלת הגמרא שאולי נלמד לחמי תודה מביכורים שאין להם שיעור ואף בהם נאמר תרומה שנאמר "לא תוכל לאכול בשעריך… ותרומת ידך" (דברים י"ט, י"ז) ולמדו ש"תרומת ידך" אילו הביכורים.
הגמרא מסיקה שלומדים דווקא ממעשר ותרומת מעשר שכן גם בלחמי תודה נאמר "ממנו… תרומה לה'" וגם בתרומת מעשר נאמר "ממנו תרומת ה'".
נראה לומר שהביטוי "ממנו" מלמד שהתרומה הוא חלק "ממנו" דהיינו חלק מן המעשר נחלק מלחמי תודה. זה גופא מלמד שאלו הדברים שיש להם שיעור.
על דברים שאין להם שיעור באר הרב בעולת ראי"ה (ח"א עמ' ס"ב):

… ואלה המצות, שאין להן שעור, הרי הן קשורות במקור המעין העליון, ממקום שההתהוות והשפעה העליונה באה ממעל לכל מדה והגבלה.

על כן לא נאמר בביכורים "ממנו" שכן הם למעלה ממנו והם במקום שאין לו שיעור.
שיעור המעשר מבטא אף הוא את היות המעשר חלק "ממנו". עשר הוא מספר שלם ואם כן המעשר שהוא עשירית הוא חלק מן המדה השלמה. דבר זה מבטא שתרומת מעשר מעלה את כל המציאות השלימה יחד עימה אל הכהן ובכך עולה כל התבואה אל בחינת מעלת הקודש.
על כן מתאים הלימוד בגזירה שוה. חיבור כל החלקים והיות התרומה חלק מן המעשר ולחמי התודה, שייכים למידת גזירה שוה המשוה את החלקים השונים זה לזה כראוי למידת התפארת האמצעית המחברת כל חלקי התפארת אלו לאלו להיותן אחד בידיה.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

דילוג לתוכן