המאגר התורני

קטגוריה: שבת החודש

התחדשות הלבנה שאלת ר’ יצחק המובאת ברש”י הראשון של התורה ידועה ומפורסמת. ראוי היה שהתורה תתחיל מ”החדש הזה לכם”. יש להבין מדוע דוקא בפסוק זה ראה ר’ יצחק את התחלת התורה. בזוהר1 מבוארים הדברים כך: אמר ר’ יצחק: לא היה התורה צריך לכתוב אלא מ”החדש הזה לכם וגו’”, מה […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים