המאגר התורני

קטגוריה: יהושע

פרק ב’ – ג’ – מעבר הירדן (0:30) האם הצליחו המרגלים במשימתם?קראנו על שני המרגלים ששולח יהושע. ואמרנו את הדברים המרכזיים, שהשליחות מעניינת מאוד, אי אפשר לומר שהיא נכשלת, במיוחד כשמשווים למרגלי משה. במבחןהתוצאה כלפי העם יש הבדל גדול. הם מגיעים חזרה בשלום, אך בהסתכלות מעמיקה רואים שלא הביאו […]
פרק ב’ – מרגלי יהושע נעיר עוד על שני עניינים בפרק א’.דברים ראשונים שבהם פנה ה’ אל יהושע, ראינו את סיפור מעבר הירדן עם משמעות העניין הזה. מה הדבר הראשון שאומר יהושע בתור מנהיג עם ישראל?קריאת הפסוקיםמחצית שנייה של הפרק – הציוויים של יהושעלאחר עובר לסיפור של בני גד […]
פרק א’ – תחילת תפקודו של יהושע כבר בפתיחה נציין מאמר חז”ל: תלמוד בבלי מסכת נדרים דף כב עמוד ב אמר רב אדא ברבי חנינא: אלמלא (לא) חטאו ישראל – לא ניתן להם אלא חמשה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, שערכה של ארץ ישראל הוא, אלמלא חטאו היו מקבלים […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים

דילוג לתוכן