המאגר התורני

קטגוריה: וזאת הברכה

שמיני עצרת ושמחת תורה

שמיני עצרת ושמחת תורה פרשת “וזאת הברכה” נקראת בשמחת תורה, שהוא גם יום שמיני עצרת.האם ישנו קשר בין עניינים אלה שחברו ליום אחד?בחוץ לארץ בה עושים יום טוב שני של גלויות, מספק, נחוג היום הראשון כ”שמיני עצרת”, והשני כ”שמחת תורה”. לדבר זה ישנה השלכה על סדרי הקריאה בתורה, כפי שכותב האבודרהם1: (ביום השמיני) מוציא שני ספרים באחד קורין בחמשה בפרשת ‘ראה אנכי’ מן ‘כל בכור’ עד סוף הסדר. ואם חל בשבת קורין בו שבעה ומתחילין מן (י”ד, כ”ב) ‘עשר תעשר’.

לשיעור המלא »

תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב

תורה ציוה לנו משה מורשה קהילת יעקב1 פסוק זה, הנקרא בשמחת תורה, כולל את יסודי התורה, עד כי הוא הפסוק הראשון הנלמד על ידי ילדי ישראל: תנו רבנן: קטן היודע לנענע… יודע לדבר – אביו לומדו תורה וקריאת שמע. תורה מאי היא? – אמר רב המנונא: “תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב”.2 חז”ל דרשו על פסוק זה דרשות רבות הנוגעות בענינים יסודיים, וננסה לעיין, על פי סדר מילות הפסוק, במעט מעניינים אלו. * * * תורה: דרשו חז”ל במסכת

לשיעור המלא »

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

נושאים