המאגר התורני

קטגוריה: קדושים

קדושה – לא רק למלאכים שני חלקים ומסגרת משולשת פרשת קדושים נחלקת באופן ברור לשני חלקים, דבר שגם מחלק הפרקים עמד עליו: 1. פרק י”ט – עוסק בהדרכות כיצד יש לממש את הצו: “קדושים תהיו”, על ידי דברים שיש לעשותם, ועל ידי דברים שיש להימנע מלעשותם. 2. פרק כ’ […]
“לא תעמוד על דם רעך” הרבי מלובביץ’1 מציין את חשיבות הדיוק בלימוד פרשת השבוע עם רש”י, וכך הוא כותב: על הפסוק “לא תעמוד על דם רעך” – מפרש רש”י: “לראות במיתתו ואתה יכול להצילו, כגון טובע בנהר וחיה או ליסטים באים עליו”. והנה, פירוש זה – מקורו בתורת כהנים […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים