המאגר התורני

קטגוריה: מצורע

נגע ועֹנג1 בפרשות ‘תזריע’ ו’מצורע’ אנו פוגשים את נושא הנגעים. דברים המובאים בדברי חכמים בעניין זה, יש בהם לשפוך אור על נושא הנגעים2: סימן לדבר אין בטובה למעלה מעֹנג ואין ברעה למטה מנגע. הנגע הוא ביטוי לדבר השלילי ביותר, להופעת הרע האדם ובעולם, ותיקונו הוא בעֹנג – ביטוי לדבר […]
סחר בסמים המדרש למד על עניין לשון הרע ממעשה בר’ ינאי1: דבר אחר ‘זאת תהיה תורת המצורע’ הדא הוא דכתיב (תהלים ל”ד) ‘מי האיש החפץ חיים’. מעשה ברוכל אחד שהיה מחזיר בעיירות שהיו סמוכות לציפורי והיה מכריז ואומר מאן בעי למזבן סם חיים אודקין עליה ר’ ינאי הוה יתיב […]

חיפוש שיעורים

  • נושא

  • שם הרב

  • ניקוי חיפוש

נושאים